ความสนใจในโลกตะวันออกนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด  บางทีคุณอาจจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านี้ที่สนใจในวัฒนธรรมตะวันออกนี้ก็ได้  ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลทางอาชีพ ทุกเหตุผลล้วนถูกต้องทั้งหมด

การเดินทางของคุณเริ่มขึ้นในหมวดนี้ เราจะพูดถึงการสอบ HSK ( ย่อมาจาก Hanya Shuiping Kaoshi – การสอบวัดระดับภาษาจีน) ซึ่งเป็นการสอบอย่างเป็นทางการและได้มาตรฐาน สำหรับผู้ที่ต้องการประกาศนียบัตรเพื่อแสดงระดับความรู้ภาษาจีนกลาง

ถ้าคุณต้องการศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศจีน ผลสอบ HSK จะทำให้คุณมึความโดดเด่นเนื่องจากว่าข้อสอบ HSK นึ้ได้รับการยอมรับจากสถาบัน องค์กร และบริษัทต่างๆ ซึ่งมักจะให้ผู้สมัครต้องแสดงความสามารถทางภาษาจีนเพราะเป็นเงื่อนไขในการรับพิจารณาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือพิจารณารับทำงาน

+

สมัครสอบ HSK : จะสมัครสอบออนไลน์ได้อย่างไร ?

สมัครสอบ HSK บทความนี้พูดถึงข้อกำหนดเพื่อสมัครสอบ HSK. GlobalExam ช่วยคุณในแต่ละขั้นตอนเพื่อติดตามข้อกำหนด. ก่อนจะสมัครสอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เข้าใจวิธีออกแบบของ HSK. คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบในบทความเหล่านี้: บทน้ำของการสอบ HSK ระดับของ HSK  หลังจากที่ได้เข้าใจรายละเอียดพื้นฐานแล้ว คุณจะสามารถฝึกกับการทดสอบ HSK ฟรีของเราที่มีสำหรับระดับต่าง ๆ. [...]

HSK : บทนำของการสอบ ตามระดับ และ ราย​ละเอียด​ที่​เป็น​ประโยชน์

HSK รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ HSK เป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อย ๆ การสอบนี้เป็นการสอบภาษาจีนกลางทางการ. การผ่าน HSK เปิดโอกาสให้สามารถศึกษาหรือทำงานที่ประเทศจีน. ด้วยเหตุนี้สำคัญที่จะเตรียมพร้อมอย่างดี. ในบทความนี้เชิญอ่านดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีออกแบบของแต่ละส่วน และรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ ก่อนที่จะเข้าการสอบ. เมื่ออ่านเสร็จแล้วคลิกที่ จะสมัครสอบ HSK ได้อย่างไร ? และเริ่มการฝึกฝนของคุณ ! [...]

มารู้จักการสอบ HSK

HSK – บทน้ำของการสอบ ประเทศจีนดึงดูดใจคนชาติตะวันตกเป็นเวลานานหลายสิบปี. เราสังเกตว่าภูมิหลังของประเทศจีนกำลังแพร่หลายอย่างรวดเร็วย. HSK เป็นที่ยอมรับฐานะการสอบภาษาจีนกลางที่น่าไว้วางใจมากที่สุด เพราะฉะนั้นชื่อเสียงของมันเพิ่มขึ้นด้วย. บังเกิดผลอย่างมากที่สุด. ฉันฝึกสำหรับการสอบฟรี การสอบ HSK คืออะไร ? HSK [...]

Go to Top