HSK2020-06-11T16:34:16+02:00

HSK

Hanyu Shuiping Kaoshi (Chinese Proficiency Test)

CẦN PHẢI ĐẠT BAO NHIÊU ĐIỂM HSK? CÁC TRÌNH ĐỘ THỂ HIỆN ĐIỀU GÌ?

Tháng Sáu 16th, 2020|Để đạt được điểm tốt HSK|

Tất cả những điều cần biết về điểm HSK Năm 1984, Bộ Giáo dục Trung Quốc thiết kế bài kiểm tra HSK, viết tắt [...]

Chức năng bình luận bị tắt ở CẦN PHẢI ĐẠT BAO NHIÊU ĐIỂM HSK? CÁC TRÌNH ĐỘ THỂ HIỆN ĐIỀU GÌ?