TOEIC2020-06-11T16:33:31+02:00

TOEIC

Test of English for International Communication

TRÌNH TOEIC: 750, 800, 850…LÀM THẾ NÀO NHẬN ĐỊNH ĐÚNG TRÌNH ĐỘ CỦA MÌNH?

Tháng Sáu 12th, 2020|Để đạt được điểm tốt TOEIC|

Tất cả những điều cần biết về điểm TOEIC Bạn nghe ai đó đạt 480, 570, 750 điểm TOEIC…Những con số này nói lên [...]

Chức năng bình luận bị tắt ở TRÌNH TOEIC: 750, 800, 850…LÀM THẾ NÀO NHẬN ĐỊNH ĐÚNG TRÌNH ĐỘ CỦA MÌNH?

TOEIC: BÀI THI THỬ TRỰC TUYẾN ĐỂ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CỦA BẠN

Tháng Sáu 12th, 2020|Phương tiện hỗ trợ để luyện tập TOEIC|

GlobalExam - chuyên gia về bài kiểm tra TOEIC GlobalExam là sân luyện đầu tiên dành 100% cho việc chuẩn bị ôn thi trực [...]

Chức năng bình luận bị tắt ở TOEIC: BÀI THI THỬ TRỰC TUYẾN ĐỂ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CỦA BẠN

TOEIC: LỜI KHUYÊN ĐỂ ĐẠT KẾT QUẢ CAO CHO PHẦN THI LISTENING

Tháng Sáu 12th, 2020|Chỉ dẫn bài thi TOEIC|

Dẫn nhập về phần thi TOEIC Listening Phần Listening hay phần nghe hiểu là phần thi đầu tiên của bài kiểm tra TOEIC. Giống [...]

Chức năng bình luận bị tắt ở TOEIC: LỜI KHUYÊN ĐỂ ĐẠT KẾT QUẢ CAO CHO PHẦN THI LISTENING