Chia sẻ

Làm thế nào quy đổi điểm TOEIC đạt được dựa vào bảng quy đổi điểm TOEIC?

Giống như một số bài kiểm tra tiếng Anh khác, TOEIC là một bài thi trắc nghiệm, và số điểm mà bạn đạt được qua số câu trả lời đúng chứng thực trình độ tiếng Anh của bạn. Nhờ vào số điểm này, bạn hợp thức hóa trình độ tiếng Anh của mình và được nhận một chứng chỉ chứng nhận các năng lực ngôn ngữ. Bài kiểm tra này có thể cho phép bạn chứng minh một cách khách quan với nhà tuyển dụng rằng bạn nói được tiếng Anh và do đó bạn có thể được thăng tiến hay được bổ nhiệm vào một vị trí ở nước ngoài. Chứng chỉ này có thể rất hữu ích cho sự nghiệp của bạn.

Bài thi TOEIC bao gồm 2 phần, mỗi phần có 100 câu hỏi, tức 200 câu hỏi tất cả. Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để biết được phải cần bao nhiêu câu trả lời đúng để đạt được một số điểm cụ thể tương ứng? GlobalExam sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin cần biết về vấn đề quy đổi điểm TOEIC.

Để đạt được số điểm mong ước, cần phải chuẩn bị cho kì thi. Đây cũng là một vấn đề mà GlobalExam có thể giúp được bạn.

Thực hành miễn phí

Bảng điểm

Mỗi bài kiểm tra tiếng Anh có ba-rem và cách tính điểm riêng của nó.

TOEIC là bài kiểm tra ngôn ngữ dành cho các đối tượng sử dụng tiếng Anh trong môi trường nghề nghiệp. Nhờ có nó, bạn có thể được tham gia tất cả các tình huống thông thường của sinh hoạt doanh nghiệp như đi công tác, liên lạc viễn thông, hội nghị, mít-ting…

Điểm TOEIC được tính trên thang điểm 990. Đó là điểm tổng ở mức cao nhất của hai phần thi, điểm tối đa của mỗi phần thi là 495 điểm. Bạn càng làm được nhiều câu hỏi đúng thì điểm của bạn càng cao (990 là mức điểm cao nhất có thể đạt được, là mức điểm hoàn hảo thể hiện một trình độ tiếng Anh rất cao).

Điểm TOEIC được tính như thế nào?

Mỗi phần thi của bài kiểm tra TOEIC có 100 câu hỏi, cả hai phần thi bao gồm 200 câu hỏi tất cả. Điểm của mỗi phần được tính ở mức cao nhất là 495 điểm. Số câu trả lời đúng trong mỗi phần sẽ được quy đổi thành một con điểm cụ thể, dao động từ 0 đến 495 điểm. Nếu bạn không có câu trả lời nào đúng, bạn sẽ bị 0 điểm, và nếu tất cả các câu trả lời của bạn đều đúng, bạn sẽ đạt mức điểm tối đa là 495 điểm.

Số câu trả lời đúng cần thiết để đạt được một mức điểm TOEIC cao khác nhau đối với mỗi phần nghe hiểu và đọc hiểu. Dưới đây là bảng tóm tắt điểm quy đổi tương ứng với số câu trả lời đúng:

BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM TOEIC

Đối với phần nghe hiểu Listening, bạn cần phải làm được ít nhất là 27 câu trả lời đúng để có thể đạt mức điểm tối thiểu là 60 điểm. Nếu bạn chỉ trả lời đúng 1/3 số câu hỏi thì bạn chỉ được 110 điểm. Để đạt được trình độ B1, bạn cần phải nhắm vào mức điểm tối thiểu là 275, tức 56 câu trả lời đúng. Để đạt ít nhất 390 điểm, bạn cần có ít nhất 75 câu trả lời đúng. Nếu bạn nhắm đến một trình cao hơn, bạn cần phải đạt ít nhất 89 câu trả lời đúng để có 470 điểm. Từ 93 câu trả lời đúng trở lên, bạn sẽ đạt được 495 điểm. 

Đối với phần đọc hiểu Reading, bạn có thể đạt được trình độ thấp nhất nếu bạn trả lời đúng ít nhất 30 câu. Điểm của bạn sẽ tăng cao lên đến 110 hay hơn nữa nếu bạn trả lời đúng ít nhất 39 câu. Từ 63 câu trả lời đúng trở lên, bạn sẽ có số điểm là 275 hoặc hơn. Để đạt được 390 điểm cần thiết tương đương với trình độ B2, bạn phải có ít nhất 83 câu trả lời đúng trong phần thi này. Bạn sẽ đạt 470 điểm nếu bạn trả lời chính xác 95 trên tổng số 100 câu hỏi được đưa ra. Cuối cùng, bạn cần trả lời đúng 100 câu hỏi để có thể đạt được số điểm tối đa là 495 điểm. 

Trong khi làm bài, bạn có thể đọc các chủ đề được nêu trong các bài tập và các yêu cầu đề ra trong cuốn đề bài của bạn. Đề bài luôn có 4 lựa chọn và bạn phải chọn câu trả lời phù hợp nhất, tiếp đó bạn phải chuyển câu trả lời lên phiếu TOEIC và phiếu này sẽ được chấm trên máy tính.

Bài kiểm tra TOEIC không bị trừ điểm nếu bạn chọn chọn câu trả lời sai, vì vậy bạn chẳng có lý do gì mà tránh trả lời, ngay cả khi bạn không chắc chắn hoặc bạn không biết đâu là câu trả đúng. Sự ngẫu nhiên đôi khi có thể có lợi cho bạn!

Thang điểm

Trên giấy chứng nhận TOEIC, bạn sẽ có một biểu đánh giá điểm cho phép bạn xác định mình ở mức nào trên thang điểm. Tùy vào tổng số điểm của bạn (là điểm tổng của hai phần thi Listening và Reading), bạn có thể tự định vị mình trên thang điểm TOEIC. Mỗi phần thi có một biểu điểm, cho phép bạn đánh giá trình độ tiếng Anh của mình theo từng kỹ năng. 

BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM TOEIC

Đối với phần nghe hiểu, có 3 mức độ:

  • 200 điểm: bạn có khả năng hiểu các nội dung chính của một bức tranh hay một miêu tả. Bạn có thể hiểu các chi tiết của một cuộc hội thoại nếu từ vựng sử dụng trong hội thoại đơn giản, không phức tạp và bạn cũng có thể hiểu các thông tin kết thúc hội thoại.
  • 300 điểm: Bạn hiểu các ý tưởng chính, ngữ cảnh và chủ đích của các văn bản dài hơn. Bạn có thể  nắm được các chi tiết trong bài nếu có sự lặp lại hay có những câu diễn giải.
  • 400 điểm: Bạn hiểu được những văn bản khó, dù ngắn hay dài, về những chủ đề khác nhau. Bạn có khả năng hiểu các chi tiết khi nghe đến đoạn giữa cuộc hội thoại hay khi có mặt các cấu trúc câu phức tạp (câu phủ định chẳng hạn).

Đối với phần đọc hiểu, có 4 mức độ:

  • 150 điểm: Bạn hiểu những từ đơn giản và thông dụng. Bạn có thể chọn chính xác câu trả lời đúng nếu thông tin trong câu hỏi và văn bản giống nhau.
  • 250 điểm: Bạn có khả năng suy đoán thông tin ở mức đơn giản. Bạn có thể hiểu những cấu trúc ngữ pháp đơn giản và nối kết thông tin giữa các phần trong văn bản.
  • 350 điểm: Bạn có khả năng nắm ý tưởng và chủ đích của văn bản. Bạn có thể nối kết các thông tin khác nhau trong văn bản, với những cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn. Bạn hiểu vốn từ vựng ở mức trung gian. Bạn có thể đoán nghĩa của từ và các cách diễn đạt phức tạp nhờ ngữ cảnh.
  • 450 điểm: Bạn có thể suy đoán nghĩa nhờ vào những thông tin mà bạn hiểu. Bạn có một vốn từ vựng rộng và đa dạng. Bạn có khả năng thiết lập những nét nghĩa khác nhau tồn tại trong các từ, thuật ngữ gắn kết với nhau.

Trình độ CECRL

Trình độ tiếng Anh của bạn được đánh giá và chứng nhận qua TOEIC. Để giúp bạn hiểu hơn về ý nghĩa của mức điểm mà bạn đạt được, người ta đã đưa các trình độ CECRL (Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu) khác nhau đặt vào bảng điểm TOEIC. Nhờ đó, bạn biết được điểm tiếng Anh của mình thể hiện trên giấy chứng nhận tương đương với định mức nào về trình độ ngôn ngữ theo chuẩn của Khung tham chiếu châu Âu.

BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM TOEIC

Nếu bạn đạt ít nhất 120 điểm, bạn sẽ có trình độ tương đương với trình độ đầu tiên theo CECRL là A1. Bạn hiểu các từ thông dụng và quen thuộc, hiểu các tình huống đơn giản. Bạn có thể nói về mình, về nơi bạn sống, về các mối quan hệ của mình.

Nếu bạn đạt 225 điểm, bạn sẽ đạt trình độ A2 theo CECRL. Bạn hiểu những câu riêng biệt hay những cách diễn đạt thường xuyên được sử dụng trong ngôn ngữ. Bạn có khả năng trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản.

Nếu bạn đạt 550 điểm, bạn sẽ có trình độ tương đương theo CECRL là B1. Bạn hiểu những điểm chủ yếu trong một diễn ngôn về các chủ đề quen thuộc. Bạn có thể tự xoay xở để kể về một sự kiện hay giải thích về một kế hoạch. Trình độ B1 là điều kiện cần để hợp thức hóa đầu ra của một số bằng cấp như bằng kĩ sư chẳng hạn.

Nếu bạn đạt 785 điểm, bạn sẽ đạt trình độ B2 theo CECLR. Bạn hiểu những điểm chính yếu của một văn bản, dù đó là văn bản nói về những vấn đề cụ thể hay trừu tượng. Bạn có một vốn từ vựng rộng về các chủ đề khác nhau. Bạn biết diễn tả quan điểm của mình và phản bác quan điểm của người khác.

Nếu bạn đạt 945 điểm hay đạt điểm tối đa 990 điểm, bạn sẽ có trình độ tương đương theo chuẩn CECRL là C1. Mức này chứng tỏ trình độ tiếng Anh của bạn rất cao. Bạn hiểu những văn bản ngắn, dài và có khả năng nắm những ý tiềm ẩn trong văn bản. Bạn hiểu những chủ đề quen thuộc nhưng cũng hiểu những chủ đề mang tính chuyên ngành và hàn lâm. Bạn nói tiếng Anh trôi chảy, sáng rõ, chặt chẽ và tự nhiên.

Để thành công trong kì thi

Như bạn đã biết từ trước, bạn không thể «trượt» kì thi này. Thật vậy, việc của bạn không phải là hợp thức hóa trình độ của mình để lấy chứng chỉ. Tùy theo kết quả TOEIC đạt được mà bạn đạt trình độ này hay trình độ kia. Bạn có thể tự cho rằng mình đã thành công trong kì thi TOEIC nếu bạn đạt được đúng trình độ mà bạn mong muốn. Bạn có thể có được số điểm hay trình độ tối thiểu theo yêu cầu của trường hay công ty. Một điều cần chú ý là các mức điểm TOEIC được các công ty coi là một mức điểm tốt là các mức điểm trên 750. Trình độ B2 thường được các công ty yêu cầu nhiều nhất bởi nó là bằng chứng đảm bảo bạn thông hiểu tiếng Anh và cho phép bạn giao tiếp hiệu quả.

Việc luyện thi TOEIC, vì vậy, rất quan trọng để đạt được mức điểm tốt nhất có thể và để có được chứng nhận trình độ tiếng Anh cao. Trên GlobalExam, chúng tôi sẽ giúp bạn ôn luyện TOEIC và nhờ vậy nâng cao điểm TOEIC. Nhờ vào việc ôn luyện trực tuyến, bạn có thể làm đi làm lại hàng chục bài tập mẫu TOEIC. Sân luyện trực tuyến của chúng tôi sẽ thích nghi với bạn, thích ứng với điểm số TOEIC thực tế của bạn và giúp bạn tiến bộ dần dần. Có rất nhiều tài liệu nằm trong tầm tay bạn, chẳng hạn như các bài thi thử, các phiếu tóm tắt từ vựng, ngữ pháp hay những lời khuyên, mẹo để chuẩn bị tốt cho kì thi.

Chúng tôi cho phép bạn thực hiện miễn phí việc đánh giá trình độ TOEIC đầu tiên của mình ngay bây giờ. Chỉ cần bạn đăng kí trên GlobalExam!

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm: