Có một điều chắc chắn là một khi bạn đi thi TOEIC thì không phải để thi cho biết mà bao giờ cũng nhắm đến một đích nhất định nào đó: hoặc tăng cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, hoặc tăng khả năng được nhận vào học một trường ngoại quốc, hoặc để hợp thức hóa đầu ra bằng cấp của mình. Các mục đích này có vẻ khác nhau nhưng chúng gặp nhau ở phương tiện nhằm đạt mục tiêu: đạt điểm TOEIC cao. Điểm TOEIC của bạn càng cao thì con đường dẫn tới đích của bạn càng ngắn.

+

BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM TOEIC

Làm thế nào quy đổi điểm TOEIC đạt được dựa vào bảng quy đổi điểm TOEIC? Giống như một số bài [...]

Go to Top