Trên thị trường, có rất nhiều phương tiện hỗ trợ ôn luyện TOEIC. Vấn đề là làm thế nào để chọn được đúng phương tiện có chất lượng cao và chọn được phương tiện phù hợp với trình độ, hoàn cảnh và khả năng tài chính của mình. GlobalExam sẽ chỉ rõ cho bạn những website, sách luyện, phương tiện audio và vidéo…, đặc biệt là cách thức sử dụng các phương tiện này một cách hiệu quả và kinh tế nhất.

Bạn có thể tìm thấy ở đây các lời khuyên bổ ích và cụ thể liên quan đến việc sử dụng các phương tiện hỗ trợ nghe nhìn để cải thiện năng lực nghe hiểu và đọc hiểu TOEIC.

+

Go to Top