Một trong những việc cần thiết bạn phải làm trước khi quyết định đăng ký thi TOEFL iBT là phải tìm hiểu về nó. Bạn sẽ thấy ở đây tất cả các thông tin cần biết về các bước đăng ký thi bài kiểm tra Anh ngữ chuẩn này.

Chúng tôi hướng dẫn cụ thể và chi tiết cách thức đăng ký thi TOEFL. Bạn có thể trực tiếp đăng ký với Công ty CP IIG Việt Nam, là đơn vị đại diện của ETS tại Việt Nam hoặc đăng ký trực tuyến. Chúng tôi cũng đưa ra các lời khuyên thiết thực liên quan đến việc nên chọn dạng TOEFL nào: TOEFL iBT hay TOEFL iTP, đến việc chọn phiên thi, thông tin về lệ phí thi TOEFL.

+

Go to Top