คุณจะได้อ่านบทความของเราที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนทักษะในการสอบTOEICทั้งสองส่วน ได้แก่ ทักษะการพูด(Listenning) และทักษะการเขียน (Reading)

บทความแรก “มารู้จักข้อสอบส่วนการฟัง” เราจะอธิบายโครงสร้างของการสอบส่วนนี้ให้คุณทราบ ข้อสอบส่วนนี้ประกอบด้วยข้อสอบสี่ส่วนย่อยที่มีเนิ้อหาแตกต่างกัน คุณจะได้ทราบเกณฑ์ประเมินผล คะแนนและข้อเสนอแนะเติมคำตอบในตารางคำตอบ ในบทความตรงส่วน “คำแนะนำ” คุณจะได้รับคำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวและประหยัดเวลาในการทำแบบฝึกหัด  นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปทำแบบฝึกหัดเตรียมตัวสอบได้อีกด้วย โดยคลิ๊กที่ “ฝึกทำแบบฝึกหัดฟรี”

+

ความช่วยเหลือเพื่อผ่าน​ส่วน Reading ของ TOEIC

มารู้จักส่วน Reading ส่วน Reading ของ TOEIC ที่เรียกด้วยว่า TOEIC reading comprehension เป็นส่วนที่สองและส่วนสุดท้ายของการสอบ. ส่วนนี้มาหลัง​จาก ส่วน Listening. เมื่อสอบส่วนสุดท้ายของการสอบหนึ่ง สำคัญที่จะ​เอา​ใจ​ความจดจ่อ. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2018 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีออกแบบของ [...]

ความช่วยเหลือเพื่อผ่าน​ส่วน Listening ของ TOEIC

มา​รู้​จัก​ส่วน Listening TOEIC Listening Comprehension เป็นส่วนแรกของการสอบ TOEIC. เพื่อในมั่นใจตัวเอง สำคัญที่จะเข้าสอบข้อแรกนี้อย่างมีประสิทธิภาพ. ผู้สมัครทุกคนต้องตื่นตัวมากที่สุดในขณะที่แต่ละส่วนของ TOEIC อาศัยไฟล์เสียงที่จะสามารถฟังครั้งเดียวเท่านั้น! แต่อย่ากลัวเลย! การรู้จากรายละเอียดของส่วน Listening ของ TOEIC อย่างดี และ การทำการฝึกซ้อมออนไลน์ของ GlobalExam [...]

Go to Top