IELTS được xem là một trong những kỳ thi Anh ngữ quan trọng và phổ biến nhất trên toàn thế giới, được hơn 10 000 tổ chức, cả công và tư, chấp nhận và sử dụng như một tiêu chuẩn tham chiếu để xét tuyển đầu vào đại học, sau đại học hay xét tuyển nhân sự.

Bạn sẽ tìm thấy trong chuyên mục này tất cả những thông tin cơ bản về bài kiểm tra IELTS: các dạng IELTS, cấu trúc bài kiểm tra, phân lượng thời gian, diễn biến bài thi. Chúng tôi cũng liệt kê các chủ đề thường gặp trong bài kiểm tra IELTS để bạn có định hướng ôn luyện và tự tin đón nhận đề bài khi đi thi.

Các địa điểm thi IELTS ở Việt Nam, cách thức đăng ký, lệ phí thi cũng được nêu rõ ở đây.

+

Go to Top