Bạn không biết luận giải như thế nào về mức điểm IELTS ghi trên giấy chứng nhận kết quả điểm? Bạn muốn biết mức điểm IELTS theo yêu cầu của các trường đại học và các công ty ở nước ngoài? Bạn còn mơ hồ về cách quy đổi điểm IELTS sang định mức tương đương về trình độ ngôn ngữ theo quy chuẩn của Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CECRL/CEFR)? Nắm chắc được tất cả những điều này là điều kiện tiên quyết để đạt điểm IELTS cao.

+

Go to Top