หากคุณใฝ่ฝันอยากไปศึกษาต่อหรือทำงานต่างประเทศล่ะก็ IELTS (International English Language Testing System) คือการสอบวัดระดับภาษาสำหรับคุณ !

เนื่องจากเป็นที่รู็จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลจากองค์กรต่างๆ ที่มากกว่า 10,000 แห่งกว่า 140 ประเทศ  IELTS สามารถวัดความสามารถในด้านทักษะการฟังและการพูด รวมทั้งการเขียน

ในหน้านี้ เราจะอธิบายให้คุณเข้าใจวิธีการคำนวนคะแนน IELTS และการตีความจากคะแนนเพื่อทราบระดับภาษาที่แท้จริงของคุณ รวมทั้งการแปลงเป็นระดับความสามารถการในการใช้ภาษาตามกรอบมาตรฐานสากลยุโรปเพื่อการวัดผลระดับทางภาษา (CERL)

+

คะแนน IELTS : จะเข้าใจระดับของคุณได้อย่างไรบ้าง?

คะแนน IELTS : จะเข้าใจระดับของคุณได้อย่างไรบ้าง? 13 วัน หลังจากที่ได้สอบ IELTS แล้ว ศูนย์สอบจะฝากใบคะแนนให้คุณ. ใบนั้นจะมีคะแนน 5 คะแนน: คะแนนของ 4 ส่วน ที่เราเรียกว่า subscores : Listening Reading Writing [...]

IELTS: คะแนนต่ำที่​เรียก​ร้อง ในแต่ละส่วนเป็นอะไร?

คะแนน IELTS มีความหมายอะไร? 13 ถึง 15 วัน หลังจากที่ได้เข้า การสอบ IELTS แล้ว ศูนย์สอบจะฝากคะแนนโดยทางจดหมาย. แต่เมื่อได้รับคะแนนแล้วจะต้องเข้าใจความหมายของมัน. ยิ่งกว่านั้น ก่อนจะเข้าสอบ ดีที่เข้าใจวิธีคำนวณคะแนน IELTS พร้อมกับคะแนนที่มหาวิทยาลัยและบริษัทเรียกร้อง. ใช่แล้ว เนื่องจากการสอบนี้มีค่าใช้จ่าย สำคัญที่จะจัดเตรียมให้สอบมันครั้งเดียว. [...]

Go to Top