แบ่งปันบน

คะแนน IELTS : จะเข้าใจระดับของคุณได้อย่างไรบ้าง?

13 วัน หลังจากที่ได้สอบ IELTS แล้ว ศูนย์สอบจะฝากใบคะแนนให้คุณ.

ใบนั้นจะมีคะแนน 5 คะแนน:

 • คะแนนของ 4 ส่วน ที่เราเรียกว่า subscores :
  • Listening
  • Reading
  • Writing
  • Speaking
 • 1 คะแนนโดย​รวมของ เฉลี่ยของคะแนนของแต่ละส่วน: overall band score

แต่ละคะแนนนั้นนับตั้งแต่1 จน 9. Subscores เท่าเทียมกันในการคำนวณคะแนนโดยรวม และคำนวณโดย​ปัด​เศษคะแนน-ครึ่ง. เพื่อบรรลุคะแนนที่ต้องการ สำคัญที่จะ เตรียม IELTS.

ฉันฝึกสำหรับการสอบฟรี

ระดับ IELTS – ความหมายของคะแนน

กรอบต่อไปนี้จะช่วยให้แปลงคะแนนของคุณ:

คะแนนความสามารถในการใช้ภาษาคำอธิบาย
9Expert userผู้สมัครเชี่ยวชาญในภาษา เขามีความเข้าใจที่สมบูรณ์แบบและพูดคล่อง.
8Very good userผู้สมัครเก่งมากในการใช้ภาษา. เขาพูดโดยประมาณบางครั้ง.
7Good userผู้สมัครเก่งไนภาษา แม้ว่า พูดโดยประมาณและมีความเข้าใจผิดบางครั้ง.
6Competent userผู้สมัครสามารถใช้ภาษาในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ. เขาเก่งในการพูดคุยธรรมดา. เขาพูดโดยประมาณในหลายโอกาส.
5Modest userผู้สมัครสามารถเข้าใจความหมายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขา แต่ เขายังพูดโดยประมาณบ่อยครั้ง.
4Limited userผู้สมัครสามารถช่วยตัวเองในการพูด​คุยธรรมดา ๆ แต่เขาไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อน.
3Extremely limited userผู้สมัครสามารถช่วยตัวเองในการสถานการณ์ที่ง่ายเท่านั้น. เขาพูดคุยยาก.
2Intermittent userผู้สมัครพูดคุยยากมาก และ คนอื่นเข้าใจเขายากด้วย.
1Non userผู้สมัครพูดภาษาไม่ได้ เว้นแต่ถ้อยคำบางข้อ.
0

ระดับ CEFRL เป็นที่ยอมรับที่ยุโรป และ ในสถาบัน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย หลายแห่ง. ระดับนั้นช่วยให้เปรียบเทียบคะแนนของการสอบต่าง ๆ ด้วย.

IELTSCEFRL
ตั้งแต่ 8 จน 9C2
ตั้งแต่ 7 จน 8C1
ตั้งแต่ 5 จน 6.5B2
ตั้งแต่ 4 จน 5B1

เพื่อพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีที่จะเข้าใจคะแนน คลิกที่นี่

ตัวอย่างเช่น :

 • คะแนน 3.25 จะถูกปัดเศษขึ้นเป็น 3.50.
 • คะแนน 7.75 จะถูกปัดเศษขึ้นเป็น 8.
 • คะแนน 2.10 จะถูกปัดเศษขึ้นเป็น 2.

คะแนน IELTS : จะเข้าใจระดับของคุณได้อย่างไรบ้าง?

ระดับที่พบสะท้อนถึงระดับของภาษาอังกฤษของผู้สมัคร. การฝึกซ้อมได้รับคะแนนตามข้อเรียกร้องที่ต่างกัน แล้วแต่ส่วน: IELTS มีการสร้างคะแนนได้อย่างไร?

การฝึกฝนออนไลน์กับ GlobalExam

จะเพิ่มคะแนนได้อย่างไร? กลยุทธ์อะไรจะเพิ่มคะแนนของคุณ ?

จริงอยู่คุณเพิ่มคำศัพท์ของคูณโดยดูภาพยนตร์ ฟังพอดคาสต์ หรือฟังเพลงในภาษาอังกฤษที่มีคำใต้ภาพในภาษาของคุณได้ ! อย่างไรก็ดีเพื่อสามารถเตรียมการสอบ ดีที่จะมีครูสอนภาษาเป็นส่วนตัว หรือใช้หนังสือเพื่อรู้จักวิธีออกแบบของการสอบ.

GlobalExam เสนการฝึกฝนออนไลน์ ที่ ถูกจัดเตรียมเพื่อปรับเปลี่ยนไป ตามความจำเป็นของคุณ. โครงสร้างนี้ช่วยให้คุณฝึกโดยอาศัยการฝึกซ้อมหลายสิบชนิดที่จะได้รับ การจับเวลา และการแก้ไข.

มีผู้พิจารณาความก้าวหน้าของคุณเพื่อรู้จุแข็งและจุดอ่อนของคุณ. คุณสามารถใช้แผ่นคำศัพท์และหลักภาษาเพื่อฝึกด้วย.

เชิญสมัคร และ ทดสอบระดับของคุณฟรี กับ GlobalExam!

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ: