คุณทราบหรือไม่ว่า IELTS (International English Testing System) เป็นหนึ่งในการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในระดับนานาชาติ?

มีทั้งหมดสองประเภท ได้แก่ ประเภท “เชิงการศึกษา” ซึ่งจะประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์พิ้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือใช้ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของคุณถ้าหากคุณต้องการไปทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

ประเภท “เชิงการอบรมทั่วไป” จะมุ่งประเมินความรู้ทางภาษาอังกฤษของคุณในบริบทของการใช้ชีวิตประจำวัน ข้อสอบประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรอบรมหรือเข้าเรียนในสถาบันที่ไม่ใช่ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทำงาน เพื่ออบรม หรือเพื่อย้ายถิ่นฐานพำนักในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

+

IELTS – การสอบตัวอย่างของส่วน Reading

มีข้อกำหนดอะไรสำหรับส่วน Reading ของ IELTS ? ส่วนที่สองของการสอบข้อเขียนของ IELTS คือ Reading. ถ้าคุณได้พัฒนาวิธีการดีอยู่แล้ว ส่วนนี้สามารถช่วยให้คุณได้คะแนนง่าย. ในส่วนนี้ มีข้อเรียกร้องให้หาคำใน​ข้อ​ความ​ 3 ข้อ เพื่อสามารถตอบคำถาม 40 ข้อ ได้. คุณไม่ต้องเดาหรือสร้างคำโดยด้วยเอง ข้อเรียกร้องคาดหมายให้คุณหา​คำที่ต้องการอย่างรวดเร็ว. เพื่อสามารถสอบส่วนที่เคร่งครัดนี้ [...]

IELTS – การสอบตัวอย่างของส่วน Listening

มีข้อกำหนดอะไรสำหรับส่วน Listening ของ IELTS? ส่วนแรกของการสอบคือ Listening. สำคัญที่จะเอาใจใส่ส่วนนี้ เพราะสามารถช่วยให้มั่นใจในตัวเองมากกว่า และเข้าส่วนอื่น ๆ ของการสอบด้วยความสงบใจ. เนื่องจากมีการเล่นไฟล์เสียงครั้งเดียวเท่านั้นสำคัญที่จะจดจ่อ 100%. ก่อนอื่น ฝึกอบรมหูของคุณเพื่อเข้าใจสำเนียง British. โครงสร้างฝึกฝนออนไลน์ของ GlobalExam ช่วยคุณได้โดยอาศัยการฝึกซ้อมพิเศษ ๆ เพื่อเตรียมสำหรับ [...]

IELTS Speaking : คำแนะนำของเราเพื่อผ่านการสอบข้อพูด และได้รับคะแนน

ส่วน Speaking ของ IELTS มีข้อกำหนดอะไรบ้าง? Speaking การสอบข้อพูดของ IELTS แตกต่างกับการสอบข้อเขียน. ในส่วนนั้นจะต้องพูดคุยกับผู้ควบคุมสอบ. เขาจะตรวจสอบระดับของคุณ. คะแนนของส่วนนี้นับตั้งแต่ 1 จน 9. การสนทนามีการบันทึกเพื่อสามารถตอบคำร้องของผู้สมัคร. ในส่วน Speaking นอกจากสำเนียงหรือการออกเสียง สำคัญที่จะ เรียนพื้นฐานของภาษาที่คนทั่วไปใช้. [...]

IELTS Writing : การสอบตัวอย่างหนึ่ง และ การแก้ไขของมัน

การสอบตัวอย่าง และ คำแนะนำสำหรับส่วน Writing ของ IELTS ส่วนที่สามซึ่งเป็นการฝึกซ้อมสุดท้ายของการสอบข้อเขียนของ IELTS คือ Writing. คุณต้องเตรียมสำหรับ IELTS อย่างจริงจังก่อนจะไปสอบมัน. คุณต้องมีความรู้ที่มั่นคงเกี่ยวกับหลักภาษาและคำศัพท์ เพื่อสามารถผ่านได้. การอธิบายสถิติโดยใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมและที่ปราศจากคำตัดสินเป็นสิ่งที่คาดหมายเพื่อที่จะมีฝีมือ. การฝึกซ้อมหลายร้อยชั่วโมงออนไลน์ตามที่เราเสนอ สามารถช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์พื้นฐานเพื่อผ่านส่วน Writing ได้. ความคิดเพิ่มเติม: [...]

รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดของ IELTS

วิธีออกแบบของ IELTS การสอบ IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบภาษาอังกฤษที่ถูก British Council คุ้มครอง. การสอบนี้เป็นหนึ่งในการสอบภาษาอังกฤษที่ยอมรับมากที่สุดทั่วโลก. มากกว่า 3 ล้านคน เข้าสอบนี้ทุก ๆ ปี. องค์กรมากกว่า [...]

Go to Top