Tất cả những điều bạn muốn biết và cần biết về chỉ lệnh của bài kiểm tra IELTS nói chung và các phần thi Listening, Reading, Writing và Speaking nói riêng được GlobalExam giới thiệu và phân tích chi tiết trong chuyên mục này.

Kết cấu của mỗi phần thi IELTS, số lượng câu hỏi, hình thức câu hỏi, các dạng câu hỏi, diễn biến bài thi được tổng hợp và trình bày một cách khoa học trong các bảng biểu giúp bạn có một cái nhìn trực quan và nhờ đó ghi nhớ rất nhanh các chỉ lệnh liên quan đến cấu trúc bài thi IELTS.

Chúng tôi cũng đưa ra ở đây các tiêu chuẩn đánh giá mỗi phần thi để bạn có ý niệm về yêu cầu cụ thể của mỗi bài thi và có chiến lược chuẩn bị ôn thi và làm bài thi bám sát yêu cầu đề bài.

+

Go to Top