Chia sẻ

Ví dụ và lời khuyên cho phần thi IELTS Writing

Phần thi thứ ba và cũng là một phần thi tối quan trọng của kì thi IELTS là Writing. Do đó, điều bắt buộc bạn cần phải làm là ôn luyện, chuẩn bị một cách nghiêm túc trước khi đi thi IELTS vì một điều kiện cần thiết để có thể thành công trong kì thi viết là phải có những kiến thức vững vàng về từ vựng và ngữ pháp. Miêu tả một hình họa bằng những từ ngữ phù hợp mà không để lọt phán quyết chủ quan khi viết là một kĩ năng cần thiết mà bạn cần phải chinh phục. Với gần trăm giờ luyện tập trực tuyến trên GlobalExam, chúng tôi có thể giúp bạn nhanh chóng tiếp thu những kiến thức và kĩ năng nền tảng để đạt được thành công trong phần thi Writing.

Lưu ý: Bài kiểm tra Writing của dạng IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát chỉ khác nhau ở phần viết luận thứ nhất (Task 1). Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những lời khuyên chuyên biệt cho mỗi Task 1 của từng dạng. Những lời khuyên đối với Task 2 có giá trị đối với cả dạng IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát.

à hoàn toàn miễn phí.

Thực hành miễn phí

Cấu trúc của bài kiểm tra IELTS Writing

Phần thi viết IELTS bao gồm 2 bài viết luận được giới hạn trong thời gian 1 tiếng.

  • Task 1: Bạn phải viết một bài luận có ít nhất 150 từ và phần thi này chiếm 20 phút.

° Đối với IELTS Học thuật: Bạn phải tóm tắt, miêu tả, so sánh và giải thích những thông tin mà bạn thấy trên một hay nhiều bảng biểu, hình họa, biểu đồ bằng những từ ngữ của riêng bạn, trong vốn từ vựng của bạn. Trong bài viết của mình, bạn phải đảm bảo những thông tin quan trọng nhất.

° Đối với IELTS Tổng quát: Bạn phải viết một bức thư (cho một người bạn, một giáo viên hay một công ty…).

  • Task 2: Đối với cả IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát: Trong đề thi, người ta đưa ra một điểm nhìn, một luận chứng hay một vấn đề từ đó bạn phải đưa ra quan điểm riêng của mình. Bài luận của bạn phải chứa ít nhất 250 từ và phần thi này chiếm 40 phút.

IELTS WRITING: VÍ DỤ VỀ BÀI THI THỬ KÈM SỬA LỖI

Tiêu chuẩn đánh giá bài kiểm tra Writing

  • Tuân thủ yêu cầu đề ra: mô tả thông tin trực quan, viết một bức thư bằng những từ ngữ, dạng thức ngôn ngữ phù hợp, với điểm nhìn cá nhân phù hợp với chỉ dẫn của đề bài.
  • Liên kết và nhất quán: sử dụng tốt các kết từ và các phương tiện kết nối câu, các phương tiện kết nối lô-gic, đảm bảo tính mạch lạc của bài viết.
  • Vốn từ vựng: phải giàu có, phong phú
  • Ngữ pháp: phải đúng chuẩn ngữ pháp

Phiếu trả lời

Bạn phải viết câu trả lời trên phiếu trả lời được phát từ đầu buổi thi.

Một số ví dụ của phần thi Writing

Task 1 – Academic

The table and chart below show the average climate of 2 large cities in the United States.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Chart:

IELTS WRITING: VÍ DỤ VỀ BÀI THI THỬ KÈM SỬA LỖI

Table:

IELTS WRITING: VÍ DỤ VỀ BÀI THI THỬ KÈM SỬA LỖI

Task 2 – Academic

Write about the following topic:

The World Health Organization has described the latest Ebola virus outbreak in West Africa as the largest, most severe and most complex outbreak in the history of the disease.

The international humanitarian charity Oxfam estimates at least 1.7 Billion dollars to improve poor health systems in Ebola-affected countries.

Donations would be the only way to save the health systems of West Africa.

To what extent do you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience.

Lời khuyên của GlobalExam để đạt kết quả cao

• Đối với Task 1 – Học thuật: Sau khi chắc chắn đã hiểu những gì bạn thấy trên các đồ hình trong đề thi, ngay từ đầu hãy tuyển lựa những thông tin chìa khóa mà bạn sẽ sử dụng và những thông tin khác mà bạn có thể tạm để sang một bên. Nếu bạn cảm thấy gặp khó khăn trong việc xếp ưu tiên các thông tin và không biết thông tin nào bạn có thể không cần phải xử lí, tốt hơn cả là bạn nên sử dụng tất cả các dữ liệu hiển thị, nhất là nếu các dữ liệu đó được trình bày trong một bảng biểu.

 • Đối với Task 1 – Tổng quát: Học thuộc lòng cấu trúc của một bức thư (vị trí của tiêu đề, của địa chỉ người nhận, của chữ kí). Học thuộc lòng các lượt lời thuộc các câu điển dạng dễ nhận diện như biểu thức lịch sự ở đầu thư và cuối thư. Những kĩ năng tự động này giúp bạn tiết kiệm thời gian để tập trung vào phần nội dung bức thư.

Đối với Task 2 – Học thuật và Tổng quát: Học thuộc lòng các phương tiện kết nối lô-gic, kết nối câu, các từ nối bởi nó giúp bạn ghi điểm. Nhờ đó, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian để có thể tập trung trau chuốt câu văn của riêng bạn. Ví dụ, thay vì viết «in my opinion», bạn có thể làm phong phú bài luận của mình bằng cách sử dụng các cách diễn đạt khác như «from my point of view» hay «I believe».

Hãy sử dụng các tờ nháp mà giám thị phát cho bạn từ đầu buổi thi để cấu trúc hóa các ý tưởng của mình. Cụ thể hơn, nháp là cách giúp bạn không bỏ sót các thông tin chìa khóa của các đồ hình, không quên các ý chính cần phải đề cập trong nội dung bức thư, không bỏ sót các ý tưởng chủ đạo trong bài viết của bạn.

Lưu ý là không nên viết tất cả các ý ra bản nháp. Việc đó chỉ khiến bạn mất thời gian. Bản nháp chỉ có tác dụng giúp bạn tổ chức ý tưởng và sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên nhằm giúp bạn viết bài luận nhanh hơn mà thôi.

Làm thế nào để quản lý thời gian làm bài?

Làm chủ thời gian là một điều kiện cơ bản để đạt được thành công trong bài thi Writing. Thật vậy, bạn chỉ có 1 tiếng để hoàn thành 2 bài luận. Bài luận thứ hai chiếm nhiều điểm hơn bài thứ nhất nên chúng tôi khuyên bạn nên dành 20 phút cho bài thứ nhất và 40 phút cho bài thứ hai, bất kể bạn thi theo dạng IELTS Học thuật hay IELTS Tổng quát.

Nên chuẩn bị cho phần thi IELTS Writing như thế nào?

Việc ôn luyện là tối cần thiết để tránh bị bất ngờ trước cấu trúc đề thi và kiểu câu hỏi trong khi thi. GlobalExam đã tạo một sân luyện trực tuyến giúp bạn luyện tập hiệu quả nhờ vào hàng chục bài tập mẫu và các bài thi thử, và tất cả đều được sửa lỗi.

Để có thể truy cập phiên bản miễn phí, bạn chỉ cần đăng kí. Tiếp theo đó bạn sẽ được làm một bài thi thử đầy đủ mà hoàn toàn miễn phí.

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm: