แบ่งปันบน

การสอบตัวอย่าง และ คำแนะนำสำหรับส่วน Writing ของ IELTS

ส่วนที่สามซึ่งเป็นการฝึกซ้อมสุดท้ายของการสอบข้อเขียนของ IELTS คือ Writing. คุณต้องเตรียมสำหรับ IELTS อย่างจริงจังก่อนจะไปสอบมัน. คุณต้องมีความรู้ที่มั่นคงเกี่ยวกับหลักภาษาและคำศัพท์ เพื่อสามารถผ่านได้. การอธิบายสถิติโดยใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมและที่ปราศจากคำตัดสินเป็นสิ่งที่คาดหมายเพื่อที่จะมีฝีมือ. การฝึกซ้อมหลายร้อยชั่วโมงออนไลน์ตามที่เราเสนอ สามารถช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์พื้นฐานเพื่อผ่านส่วน Writing ได้.

ความคิดเพิ่มเติม: มีแต่การเขียนความเรื่องครั้งแรกของส่วน IELTS Academic  ที่แตกต่างกับการสอบข้อเขียนของ IELTS General Training. เราจะถ่ายทอดคำแนะนำที่ตรงกับแต่ละ Task 1 ในขณะที่ คำแนะนำของเราสำหรับการเขียนความเรื่องที่สอง (Task 2) ใช้ในการสอบทั้งสองได้.

ฉันฝึกสำหรับการสอบฟรี

วิธีออกแบบส่วน Writing เป็นอย่างไรบ้าง?

การสอบข้อเขียนของ IELTS ประกอบด้วยการเขียนความเรื่อง 2 อย่างที่นาน 1 ชั่วโมง.

 • Task 1 : คุณต้องเขียน “essay” ข้อหนึ่ง ที่มีอย่างน้อย 150 คำ ในเวลา 20 นาที.
  • Academic : มีข้อเรียกร้องให้สรุป พรรณนา เปรียบเทียบ หรืออธิบายภาพที่จะเห็น (กรอบ หรือสถิติหลายรูปแบบ) โดยเขียนด้วยคำพูดของคุณเอง. การเขียนความเรื่องของคุณต้องให้​​จุด​เด่น​ปรากฏชัด.
  • General Training : มีข้อเรียกร้องให้เขียนจดหมาย (ให้เพื่อน ครู บริษัท…)
 • Task 2 : Academic และ General Training: คุณจะต้องพิจารณาความคิดเห็นข้อหนึ่ง การหาเหตุผล หรือคำถามข้อหนึ่งที่ลึกซึ้งในเรื่องชีวิต. คุณต้องเขียนคำอย่างน้อย 250 ข้อ ในเวลา 40 นาที.

IELTS Writing : การสอบตัวอย่างหนึ่ง และ การแก้ไขของมัน

คุณจะถูกทดสอบโดยอาศัยหลักอะไร?

 • การเชื่อฟังข้อกำหนด: พรรณนาถึงภาพที่ได้เห็น เขียนจดหมายโดยนับถือรูปแบบที่เหมาะสม ความคิดเห็นที่จะให้.
 • ความสอดคล้องกัน: ใช้คำเชื่อมอย่างดี โดยมีเหตุผล ความคล่องแคล่วของการเขียน.
 • คำศัพท์: ถอยทำหลายอย่างเกี่ยวกับหลายแง่มุม.
 • หลักภาษาที่ถูกต้อง

แผ่นคำตอบ

คุณต้องตอบโดยใช้ แผ่นคำตอบ ที่ให้ไว้ในตอนต้นของการสอบ.

ตัวอย่างของการฝึกซ้อมในส่วน Writing

Task 1 – Academic

The table and chart below show the average climate of 2 large cities in the United States.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Chart :

ielts chart

Table :

ietls table

Task 2 – Academic

Write about the following topic :

The  World Health Organization has described the latest Ebola virus outbreak in West Africa as the largest, most severe and most complex outbreak in the history of the disease.

The international humanitarian charity Oxfam estimates at least 1.7 Billion dollars to improve poor health systems in Ebola-affected countries.

Donations would be the only way to save the health systems of West Africa.

To what extent do you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience.

คำแนะนำของเราเพื่อช่วยให้คุณผ่านการสอบ

 • การฝึกซ้อม 1 – Academic: หลังจากที่ได้พิจารณาภาพที่อยู่ในข้อเรียกร้องอย่างละเอียด เริ่มโดยเอาใจใส่ข้อมูลหลักที่จะต้องใช้ในภายหลัง. ถ้ายากที่จะเลือกออกข้อมูลเหล่านั้น คุณสามารถใช้ข้อมูลทั้งหมดโดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในกรอบ.
 • การฝึกซ้อม 1 – General Training: จำรูปแบบของจดหมายแผ่นหนึ่งให้ขึ้นใจ (หัวจดหมาย ที่อยู่ของผู้รับ ลายเซ็น) จำวลีที่ใช้ตามปกติเมื่อเขียนจดหมายด้วย. การออกความพยายามเหล่านี้จะช่วยให้คุณไม่เสียเวลาและจดจ่อกับเนื้อหาของจดหมาย.
 • การฝึกซ้อม 2 – Academic et General Training: จำคำเชื่อม และ คำอื่น ๆ ที่จะช่วยให้เพิ่มคะแนนให้ขึ้นใจ. การออกความพยายามเหล่านี้จะช่วยให้คุณไม่เสียเวลาและจดจ่อกับหลักภาษาของประโยคของคุณ. ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเขียน “In my opinion” คุณสามารถเพิ่มคำศัพท์ของคุณโดยเขียน: “from my point of view” หรือ “I believe”.

ใช้ร่างที่ผู้ควบคุมสอบให้ไว้เพื่อจัดความคิดของคุณ. การทำตามคำแนะนำข้อนี้จะช่วยให้คุณไม่ลืมข้อมูลหลักจากภาพที่ได้เห็น หรือ ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเขียน.

ขอเอาใจใส่: อย่าเขียนทุกสิ่งเลย ! จะเสียเวลามาก ! ร่างมีประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณจัดความคิดของคุณและเลือกลำดับบของความคิดเหล่านั้นเท่านั้น.

จะจับเวลาอย่างฉลาดสุขุมได้อย่างไร?

สำคัญที่จะจับเวลาเพื่อสามารถผ่านส่วน Writing ได้. ราลึกว่าคุณมีแค่ชั่วโมงเดียวเพื่อเขียนความเรื่อง 2 ข้อ. เนื่องจากส่วนที่สองมีคะแนนมากกว่าส่วนแรก เราแนะนำให้คุณใช้ 20 นาที ทำการฝึกซ้อม 1 และ 40 นาที ทำการฝึกซ้อม 2 – แม้ว่าเข้าการสอบ IELTS รุ่นใด (Academic หรือ General Training).

จะเตรียมพร้อมอย่างไร?

การฝึกฝนสำคัญเพื่อไม่สดุดเพราะลำดับของการสอบและคำถามที่จะต้องตอบในวันสอบ. GlobalExam สร้างโครงสร้างออนไลน์ที่ช่วยให้คุณฝึกโดยผ่านทางการฝึกซ้อมหลายสิบชนิด พร้อมกับการสอบในสถานการของ IELTS เองและการแก้ไขของมัน.

เชิญสมัคร และ ทดสอบระดับของคุณฟรี!

จะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับส่วนนี้โดยอ่านแผ่น  ส่วนอื่น ๆ ของ IELTS :

– ส่วน Speaking

– ส่วน Listening

– ส่วน Reading

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ: