แบ่งปันบน

มีข้อกำหนดอะไรสำหรับส่วน Listening ของ IELTS?

ส่วนแรกของการสอบคือ Listening. สำคัญที่จะเอาใจใส่ส่วนนี้ เพราะสามารถช่วยให้มั่นใจในตัวเองมากกว่า และเข้าส่วนอื่น ๆ ของการสอบด้วยความสงบใจ. เนื่องจากมีการเล่นไฟล์เสียงครั้งเดียวเท่านั้นสำคัญที่จะจดจ่อ 100%.

ก่อนอื่น ฝึกอบรมหูของคุณเพื่อเข้าใจสำเนียง British. โครงสร้างฝึกฝนออนไลน์ของ GlobalExam ช่วยคุณได้โดยอาศัยการฝึกซ้อมพิเศษ ๆ เพื่อเตรียมสำหรับ IELTS อย่างดีที่สุด.

ข้อมูลเพิ่มเติม: ไม่มีความแตกต่างระหว่างส่วน Listening ของการสอบ IELTS Academic และส่วน Speaking ของการสอบ IELTS General Training. เพราะฉะนั้นคำอธิบาย กลยุทธ์และคำแนะนำต่อไปนี้ ใช้ได้แม้ว่าเข้าการสอบรุ่นใด.

ฉันฝึกสำหรับการสอบฟรี

วิธีออกแบบของส่วน Listening เป็นอย่างไรบ้าง ?

กรอบต่อไปนี้แสดงให้เห็นวิธีออกแบบของส่วน Listening.

IELTS ส่วน Listeningวิธีออกแบบ
ประกอบด้วย- ส่วน Listening ประกบด้วยอีก 4 ส่วนที่เป็นไฟล์เสียง 4 ชุด ซึ่งจะเล่นโดยเพิ่มความยากเรื่อย ๆ. ไฟล์เสียงแรกจึงเป็นที่เข้าใจง่ายที่สุด ส่วนไฟล์ที่สี่ยากที่สุด.
- ไฟล์ประกอบด้วย​ข้อ​ความ​ การพูดกับตัวเอง การสนทนา. เสียงที่บันทึกไว้เป็นเสียงของคนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ.
- จะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับแต่ละส่วนโดยอ่านแผ่นเช่น : IELTS Listening ส่วน 1
คำถาม- จะต้องตอบคำถาม 40 ข้อ ที่อาศัยการฝึกซ้อมหลายอย่าง (คำถามแบบหลายทางเลือก การเพิ่ม​ข้อ​ความ​ หาคำถามที่เหมาะสมกับคำตอบ เพิ่มภาพ...).
- ไฟล์ประกอบด้วย​ข้อ​ความ​ การพูดกับตัวเอง การสนทนา. เสียงที่บันทึกไว้เป็นเสียงของคนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ.
- คำตอบที่ถูกต้องแต่ละข้อทำให้มีคะแนน 1. ไม่มีคะแนนลบ.
แผ่นคำตอบ- คุณต้องใช้แผ่นที่ได้รับในเริ่มต้นของการสอบ

* เผ่นคำตอบตัวอย่างหนึ่ง ของส่วน Listening ซึ่งมาจากเว็บไซต์ของ IELTS.

ต่อไปนี้ เชิญพบตัวอย่างของคำตอบของไฟล์เสียงสำหรับแต่ละส่วน โดยเพิ่มความยากเรื่อย ๆ :

  • ส่วน 1 (คำถาม 1 จน 5)

Complete the notes below. Use NO MORE THAN 3 WORDS AND / OR A NUMBER for each answer. 

ielts listening

  • ส่วน 2 (คำถาม 11 จน 16)

Complete the notes below. Use NO MORE THAN 3 WORDS AND / OR A NUMBER for each answer.

ielt test listening 2

  • ส่วน 3 (คำถาม 23 จน 24)

Choose the correct letter A, B, C

23        The ISC most likely means

A         International School Club

B         International Student Club

C         InternationalS Club

24        What time is the meeting probably taking place ?

        10:30 a.m.

B         4:45 p.m.

C         7:15 p.m.

  • ส่วน 4 (คำถาม 33 จน 34)

Fill in the depiction below. Use no more than TWO WORDS for each answer. 

ielts test listening

คำแนะนำและกลยุทธ์ของ GlobalExam

  • คำแนะนำข้อที่ 1: จริงอยู่มันชัดเจน แต่ อ่านข้อเรียกร้องแต่ละข้ออย่างดี. ข้อเรียกร้องของการฝึกซ้อมไม่เหมือนกัน และ คุณจะไม่ได้คะแนนถ้าคำตอบของคุณไม่ครอบชุด หรือ ไม่ถูกต้องอย่างเต็มที. ยกตัวอย่าง : ถ้ามีข้อเรียกร้อง “No more than 2 words” คำตอบของคุณต้องประกอบด้วยคำหนึ่งหรือสองข้อเท่านั้น. ถ้ามีคำมากกว่านั้น คำตอบจะผิด.
  • คำแนะนำข้อที่ 2 : การจับเวลาขึ้นอยู่กับไฟล์เสียง. ดังนั้น ออกความพยายามเพื่อหา​ถ้อยคำของคำตอบอย่างเร็วที่สุด. ถ้าไม่ได้ยินหรือไม่ได้เข้าใจคำตอบ ยกเลิกเลย ! ฟังคำถามต่อไป. จะเล่นไฟล์เสียงครั้งเดียว.

กลยุทธ์เพื่อผ่านส่วน Listening ของ IELTS เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลทั้งหมด ที่อยู่ในแผ่นที่มีข้อเรียกร้องของคำถาม 40 ข้อ ที่คุณจะตอบ. ข้อมูลเหล่านั้นช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์เสียงเพื่อหา​คำตอบได้. กลยุทธ์นี้ใช้ได้สำหรับส่วนทั้งหมดของส่วน Listening.

การจับเวลาในส่วน Listening ง่ายกว่าในส่วนอื่น ๆ เนื่องจากคุณต้องตอบขณะที่ฟัง. ดังนั้นอย่าไปเครียดเพราะการจับเวลาเลย!

การฝึกฝนออนไลน์ทาง GlobalExam

GlobalExam เป็นโครงสร้างออนไลน์ที่ช่วยให้ฝึกสำหรับการสอบภาษา ในสถานการณ์ของการสอบเอง : มีคำถามพิเศษ การจับเวลา การแก้ไขที่ละเอียด เพื่อช่วยให้คุณกัาวหน้าและรู้จักตัวเอง. มีแผ่นหลักภาษาและคำศัพท์ด้วย.

จะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับส่วนนี้โดยอ่านแผ่น  ส่วนอื่น ๆ ของ IELTS :

– ส่วน Writing

– ส่วน Speaking

– ส่วน Reading

เชิญสมัคร และ ทดสอบระดับของคุณฟรี!

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ: