แบ่งปันบน

ส่วน Speaking ของ IELTS มีข้อกำหนดอะไรบ้าง?

Speaking การสอบข้อพูดของ IELTS แตกต่างกับการสอบข้อเขียน. ในส่วนนั้นจะต้องพูดคุยกับผู้ควบคุมสอบ. เขาจะตรวจสอบระดับของคุณ. คะแนนของส่วนนี้นับตั้งแต่ 1 จน 9. การสนทนามีการบันทึกเพื่อสามารถตอบคำร้องของผู้สมัคร.

ในส่วน Speaking นอกจากสำเนียงหรือการออกเสียง สำคัญที่จะ เรียนพื้นฐานของภาษาที่คนทั่วไปใช้. GlobalExam เสนอคู่มือที่จะช่วยให้เตรียมสำหรับ IELTS และไม่กลัวในวันสอบ.

ความคิดเพิ่มเติม: ไม่มีความแตกต่างระหว่างส่วน Speaking ของการสอบ IELTS Academic และส่วน Speaking ของการสอบ IELTS General Training. เพราะฉะนั้นคำอธิบาย กลยุทธ์และคำแนะนำต่อไปนี้ ใช้ได้แม้ว่าเข้าการสอบรุ่นใด.

ฉันฝึกสำหรับการสอบฟรี

วิธีออกแบบของส่วน Speaking เป็นอย่างไรบ้าง?

ส่วน Speaking ของ IELTS เป็นการสนทนาส่วนตัวกับผู้ควบคุมสอบ. การสนทนานาน 11 จน 14 นาที และประกอบด้วยส่วน 3 ส่วน:

 • ส่วน Speaking การฝึกซ้อม 1 – Introduction and interview (4 จน 5 นาที) : คุณจะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องธรรมดา (ครอบครัว งานอาชีพหรือการศึกษา ความบันเทิง สิ่งอื่น ๆ ที่คุณสนใจ).
 • ส่วน Speaking การฝึกซ้อม 2 – Long turn (3 จน 4 นาที) : คุณจะรับแผ่นหนึ่ง แล้วจะมีเวลา 1 นาที เพื่อเตรียมคำบรรยาย 2 นาที เกี่ยวกับข้อมูลของแผ่น.
 • ส่วน Speaking การฝึกซ้อม 3 – Discussion (4 จน 5 นาที) : คุณจะพูดคุยกับผู้ควบคุมสอบเกี่ยวกับความท้าทายที่มีทั่วโลก และ ที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องของการฝึกซ้อมที่ 2.

ลำดับของการสนทนา?

ผู้ควบคุมสอบนำหน้าการสนทนา. คุณต้องตอบคำถามของเขา. อย่าเขวไป !

 • Part 1 : คำถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว. ตอบโดยใช้ประโยคที่สั้น.
 • Part 2 & Part 3 : คำถามที่อาศัยเรื่องที่เลือกโดยบังเอิญและคำถามเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาที่คาดหมายให้คุณหาเหตุผล. ผู้ควบคุมสอบต้องการให้คุณให้คำตอบที่มีเหตุผล แต่ เขาอาจจะพูดแทรกคุณถ้าคำตอบของคุณยาวเกินไป (มากกว่า 5 นาที).

IELTS Speaking : คำแนะนำของเราเพื่อผ่านการสอบข้อพูด และได้รับคะแนน

คุณจะถูกทดสอบโดยอาศัยหลักอะไร?

 • ผ่อนคลายในการพูดและความสอดคล้อง: การพูดที่คล่องแคล่ว.
 • คำศัพท์: ถอยทำหลายอย่างเกี่ยวกับหลายแง่มุม
 • หลักภาษาที่ถูกต้อง
 • สำเนียง : วิธีออกเสียงภาษาอังกฤษ.

การฝึกซ้อมบางอย่าง:

Part 1 – Introduction and interview

If you’re a student, what are you studying? If you’re a professional, what do you do for a living?

Part 2 – Long turn

 Candidate Task Card 

 • Describe your last birthday party.
 • Who was there ?
 • What did you do ?
 • What was your favorite gift and why ?

Part 3 – Discussion

Let’s consider adulthood, first of all…

 • What are the best parts about being an adult ?
 • What are the main differences between your generation and your parents ?

คำแนะนำและกลยุทธ์ของเราเพื่อช่วยให้คุณผ่านการสอบ

กลยุทธ์ที่บังเกิดผลเมื่อพูดถึงส่วน Speaking คือ : จำคำเชื่อม คำศัพท์ และถ้อยคำที่ช่วยให้สร้างประโยชน์ให้ขึ้นใจ. การทำแบบนี้จะช่วยให้พูดแบบคล่องแคล่ว. จะช่วยให้ไม่​ประหม่าด้วย และ สามารถอธิบายความคิดอย่างชัดเจน.

 • คำแนะนำข้อที่ 1: ออกความพยายามเพื่อลดลงนิสัยไม่ดีในวิธีการพูดของคุณอย่างมากที่สุด. จุดมุ่งหมายข้อนี้อาจจะบรรลุยากเพราะอังกฤษไม่ใช่ภาษาของคุณ. การใช้วลีเช่น “huuh” เอาชนะได้ โดยการ​หยุด​ระหว่าง​พูด​อย่าง​เหมาะ​สม. การหยุดแบบนี้จะดูเหมือนว่าคุณคิดก่อนจะพูด.
 • คำแนะนำข้อที่ 2: อย่าพูดเร็วหรือช้าเกินไป. ถ้าคุณไม่สามารถปรับความเร็วของคำพูด ติตามความเร็วของคำพูดของผู้ควบคุมสอบเลย !
 • คำแนะนำข้อที่ 3: ถามข้อมูลเพิ่มเติมถ้าไม่ได้เข้าใจคำถาม. คุณสามารถใช้วลีที่ใช้บ่อย ๆ เช่น : “Could you repeat your statement, please?”, “I beg your pardon, but I did not understand what you’ve just said.“ การทำแบบนี้อาจจะช่วยให้คุณสร้างความคิดของคุณด้วย!

จะจับเวลาอย่างฉลาดสุขุมได้อย่างไร?

ผู้ควบคุมสอบนำหน้าการสนทนาและตัดสินใจว่า จะมีคำถามกี่ข้อ. เขาจะตัดสินใจด้วยว่าจะไปจากส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 2 ของการสอบเมื่อไหร่. ในส่วนที่ 2 คุณมี 2 นาที เพื่อบรรยายโดยอาศัยเรื่องที่ได้เลือกโดยบังเอิญ. ออกความพยายามเพื่อพูดอย่างน้อย 1 นาที 45. ในเวลาที่เหลือ ตอบคำถามโดยใช้ประโยคที่สั้นหรือยาวกว่า แค่นี้.

การฝึกฝนออนไลน์ทาง GlobalExam

คุณต้องเตรียมการสอบ IELTS อย่างจริงจังก่อนจะไปเข้ามัน. คุณต้องมีความรู้ที่มั่นคงเกี่ยวกับหลักภาษาและคำศัพท์ เพื่อสามารถผ่านได้. GlobalExam สร้างโครงสร้างออนไลน์ที่ช่วยให้คุณฝึก โดยผ่านทางการฝึกซ้อมหลายสิบชนิด พร้อมกับการสอบในสถานการของ IELTS เอง.

มีการแก้ไขการฝึกซ้อมและการสอบแต่ละอย่าง. มีการบันทึกผลจากการแก้ไขเหล่านั้น เพื่อช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าของคุณ. คุณจะสามารถเปรียบเทียบคะแนนที่มีเมื่อเริ่มฝึกสำหรับ IELTS กับคะแนนที่จะมีในภายหลัง.

ที่โครงสร้างของ GlobalExam คุณสามารถใช้แผ่นคำศัพท์และหลักภาษา เพื่อมีฝีมือในข้อกำหนดของการสอบ IELTS.

เชิญสมัคร และ ทดสอบระดับของคุณฟรี!

จะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับส่วนนี้โดยอ่านแผ่น  ส่วนอื่น ๆ ของ IELTS:

– ส่วน Writing

– ส่วน Listening

– ส่วน Reading

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ: