แบ่งปันบน

วิธีออกแบบของ IELTS

การสอบ IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบภาษาอังกฤษที่ถูก British Council คุ้มครอง. การสอบนี้เป็นหนึ่งในการสอบภาษาอังกฤษที่ยอมรับมากที่สุดทั่วโลก. มากกว่า 3 ล้านคน เข้าสอบนี้ทุก ๆ ปี.

องค์กรมากกว่า 10,000 องค์ก ใน 140 ประเทศใช้ IELTS. องค์กรเหล่านั้นแตกต่างกัน แต่ ผู้สมัครที่เข้าการสอบ เข้าเพราะ การฝึกอบรม ทำงาน การอพยพ เนื่องจาก IELTS กลายเป็น​ประโยชน์​กับอาชีพของพวกเขา!

มีการสอบ IELTS สองรุ่น: IELTS Academic และ IELTS General Training.

IELTS Academic ทดสอบผู้สมัครที่อยากจะศึกษาในมหาวิทยาลัย และ พนักงานที่อยากจะทำงานในบริษัทที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก. การสอบรุ่นนี้ทดสอบคุณสมบัติที่จะ ศึกษาหรือทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ.

IELTS General Training ทดสอบผู้สมัครที่ ย้ายไปประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเพื่อทำการศึกษาสูง ทำงาน หรือ รับการฝึกอบรม. สอบชนิดนี้ทดสอบเฉพาะภาษา​ท้องถิ่น​บ้าง ที่จะต้องทราบเพื่ออาศัยอยู่ที่นู่น และทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก. การสอบ IELTS รุ่นนี้เป็นประโยชน์สำหรับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ของ ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์และบริเตน. แม้ว่าคุณเข้าการสอบรุ่นใดและทำไม สำคัญที่จะเข้าใจวิธีออกแบบและข้อกำหนดของการสอบ เพื่อไม่สอบตก. เชิญลงไปหา ศูนย์สอบที่ประเทศไทย และ ข้อกำหนดเพื่อสมัครสอบ.

เราแนะนำให้เตรียมสำหรับ IELTS ก่อนจะไปสอบมัน. คุณจะพบคู่มือต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ฝึกได้อย่างดีที่สุดที่นี่. “คะแนนดี” ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ. อย่างไรก็ดีถ้าคุณอยากรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความหมายของคะแนนของคุณ คลิกที่นี่.

ฉันฝึกสำหรับการสอบฟรี

ส่วน Listening

ส่วน Listening ของ IELTS Academic เหมือนส่วน Listening ของ IELTS General Training. ส่วนนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน. ผู้สมัครฟังไฟล์เสียงเช่น ​ข้อ​ความ​ การพูดกับตัวเอง การสนทนา. ไฟล์เหล่านั้นจะเล่นโดยเพิ่มความยากเรื่อย ๆ. ผู้สมัครต้องตอบคำถาม 40 ข้อ เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ยิน. ส่วน Listening นาน 30 นาที. เพื่อรู้มากขึ้นเกี่ยวกับส่วนนี้ เชิญลงไปดูแผ่นของเรา: IELTS – ส่วน Listening.

ส่วน Reading

วิธีออกเเบบ ส่วน Reading นี้เหมือนกันในการสอบแต่ละรุ่น อย่างไรก็ตาม​ข้อ​ความ​แตกต่างกัน. ผู้สมัครมีระยะเวลา 1 ชั่วโมงเพื่ออ่าน​ข้อ​ความ​ 3 ข้อ และตอบคำถาม 40 ข้อ. ความยากของ​ข้อ​ความ​จะเพิ่มเรื่อย ๆ. ​ข้อ​ความ​อาศัยหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเว็บไซต์. เชิญเรียนมากขึ้นเกี่ยวกับส่วนนี้ โดยอ่านแผ่นของเรา: IELTS – ส่วน Reading.

รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดของ IELTS

ส่วน Writing

ในส่วน Reading ผู้สมัครต้องเขียนความเรื่องสองอย่าง. ผู้สมัครมี 2 ชั่วโมงเพื่อเขียนความเรื่องที่มีอย่างน้อยคำ 150 จน 250 ข้อ. ความเรื่องข้อแรกของแต่ละรุ่นของการสอบ IELTS ไม่เหมือนกัน. ไน IELTS Academic มีข้อเรียกร้องให้พิจารณา​สถิติ หรือกรอบหนึ่ง ส่วน IELTS General Training มีข้อกำหนดให้เขียนจดหมาย. ความเรื่องที่สองเกี่ยวข้องกับ การพิจารณา และการให้ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคำ​ถามข้อหนึ่งที่​ลึกซึ้ง​ใน​เรื่อง​ชีวิต. จะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับส่วนนี้โดยอ่านแผ่น: IELTS – ส่วน Writing.

ส่วน Speaking

Speaking เป็นส่วนสุดท้ายของการสอบ. ในส่วนนี้จะต้องพูดคุยกับผู้ควบคุมการสอบ. เขาจะตรวจสอบระดับของคุณ. คะแนนของส่วนนี้นับตั้งแต่ 1 จน 9. การสนทนาประกอบด้วยสี่ส่วน. ทั้งหมดนี้นาน 11 จน 14 นาที. ส่วน Speaking ของการสอบสองรุ่นเหมือนกัน. เชิญลงไปดูแผ่น IELTS – ส่วน Speaking ของเราเพื่อรู้มากขึ้น.

สำคัญที่จะเตรียมอย่างดีก่อนจะสอบ IELTS เพื่อได้รับคะแนนสูงได้.

ที่โครงสร้างของ GlobalExam คุณสามารถใช้แผ่นคำศัพท์และหลักภาษา เพื่อมีฝีมือในข้อเรียกร้องของ IELTS.

GlobalExam ช่วยให้คุณฝึกสำหรับแต่ละส่วน และจัดเตรียมให้คุณทำอย่างนี้โดยฝึกในสถานการณ์ของการสอบ IELTS เอง.

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ: