แบ่งปันบน

ELTS – บทน้ำของการสอบ

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบภาษาอังกฤษที่ถูก British Council คุ้มครอง. สอบนี้เป็นหนึ่งในสอบภาษาอังกฤษที่ยอมรับมากที่สุดทั่วโลก. มากกว่า 3 ล้านคน เข้าการสอบนี้ทุก ๆ ปี. องค์กรมากกว่า 10,000 องค์ก ใน 140 ประเทศใช้ IELTS. องค์กรเหล่านั้นแตกต่างกัน แต่ ผู้สมัครที่เข้าการสอบ เข้าเพราะ การฝึกอบรม ทำงาน การอพยพ เนื่องจาก IELTS กลายเป็นประโยชน์กับชีพของพวกเขา.

ฉันฝึกสำหรับการสอบฟรี

มี IELTS สองรุ่น:

 1. IELTS Academic ทดสอบผู้สมัครที่อยากจะศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ.
 2. IELTS General Training ทดสอบเฉพาะภาษาท้องถิ่นบ้าง ที่จะต้องทราบเพื่ออาศัยอยู่ที่นู่น และทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก.

เราแนะนำให้เตรียมสำหรับ IELTS ก่อนจะไปสอบมัน!

IELTS – บทน้ำของการสอบ

การสอบ IELTS มี 4 ส่วน:

 • Listening (การสอบข้อฟังและเข้าใจ) ประกอบด้วยคำถามแบบหลายทางเลือก 40 ข้อ.
 • Reading (การสอบข้ออ่าน) ประกอบด้วยคำถามแบบหลายทางเลือก 40 ข้อ ที่อาศัยข้อความ 3 ข้อ.
 • Writing (การสอบข้อเขียน) เรียกร้องให้คุณเขียนความเรื่องสองข้อ. ความเรื่องของแรกต้องมีคำ 150 ข้อ และส่วนที่สอง 250 ข้อ.
 • Speaking (การสอบข้อพูด) เป็นการพูดคุยกับผู้ควบคุมสอบ. ส่วนนี้ประกอบด้วยอีก 3 ส่วน: ผู้ควบคุมสอบถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แล้วก็ให้คุณบรรยายเกี่ยวกับหัวเรื่องหนึ่งที่ถูกเลือกโดยบังเอิญ ในที่สุดจะมีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่ได้เลือกโดยบังเอิญ.

การจับเวลาที่ใช้ได้สำหรับการสอบ IELTS รุ่นใด.

 • ส่วน Listening นาน 40 นาที:
  • การฟัง 30 นาที.
  • การเขียนในแผ่นคำตอบ 10 นาที.
 • ส่วน Reading นาน 60 นาที:
  • ข้อความละ 20 นาที.
 • ส่วน Writing นาน 60 นาที:
  • การเขียนความเรื่องข้อแรก (150 คำ) 20 นาที.
  • การเขียนความเรื่องข้อที่ 2 (250 คำ) 40 นาที.
 • ส่วน Speaking นาน 10 ถึง 15 นาที:
  • ส่วนแรก (คำถามส่วนตัว) 2 ถึง 3 นาที.
  • ส่วนที่ 2 (หัวเรื่องที่ได้เลือกโดยบังเอิญ) 4 ถึง 5 นาที.
  • ส่วนที่ 3 (คำถามเกี่ยวกับเรื่องธรรมดา) 4 ถึง 7 นาที.

การสอบ IELTS นาน 2 :50 น. จน 2 :55 น.

เนื้อหาของการสอบมีข้อมูลอะไรบ้าง

เนื่องจากการสอบ IELTS ทดสอบคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะอาศัยอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ทุก ๆ เรื่องของชีวิตปัจจุบันสามารถปรากฏในเนื้อหาของส่วน 4 ส่วนของการสอบ.

 • สังคมมนุษย์ปัจจุบันนี้  (โลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ ๆ สุขภาพ…)
 • ชีวิตประจำวัน (การเดินทาง อาหาร ความบันเทิง…)
 • การฝึกอบรม (การศึกษา การเรียนภาษาอื่น การเรียนมหาวิทยาลัย…)
 • ธรรมชาติ (นิเวศวิทยา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์…)
 • งานอาชีพ (การตกงาน การเกษียณ การตัดสินใจของรัฐบาล…)

ขอสังเกตว่าส่วน Reading ของ IELTS General Training ประกอบด้วยข้อความที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับงานอาชีพและบริษัท และ ส่วน Reading ของ IELTS Academic เกี่ยวข้องกับทุก ๆ เรื่องที่เราได้พูดถึงเมื่อกี้นี้.

การสอบ IELTS: จะสอบ IELTS อยู่ที่ไหน?

จะสามารถสอบ IELTS ในศูนย์สอบที่ได้รับอนุญาตจาก British Council เท่านั้น.

เราแนะนำให้คุณสมัครสอบ IELTS 2 เดือนก่อนสอบ.

จะสอบ IELTS ทำไม?

IELTS จะเปิดโอกาสหลายอย่างในด้านการฝึกอบรมและอาชีพด้วย. การสอบนี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ในประเทศเช่น ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ บริเตน สหรัฐอเมริกา.

การฝึกฝนออนไลน์ทาง GlobalExam

เพื่อบรรลุคะแนนสูงไม่มีทางเลือก! จะต้องฝึก. เชิญเลือกการฝึกฝนสำหรับการสอบภาษาออนไลน์ ของ GlobalExam และฝึกในสถานการณ์ของ IELTS เอง. คุณจะได้รับการแก้ไข และผู้เชี่ยวชาญของเราจะดูแลความก้าวหน้าของคุณ.

การฝึกซ้อมของเราถูกจัดเตรียมตามวิธีออกแบบของ IELTS เอง. คุณจะสามารถรู้จักคำถามที่จะมี พร้อมกับข้อมูลของการสอบ.

เชิญสมัครฟรีและทดสอบระดับของคุณ!

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ: