แบ่งปันบน

เปรียบเทียบ IELTS กับ TOEFL

ในหมู่การสอบหลายรุ่นที่มี GlobalExam เปรียบเทียบการสอบสองรุ่นเป็นพิเศษ: TOEFL (Test of English as a Foreign Language) และ IELTS (International English Language Testing System).

ทำไมเราเลือกการสอบภาษาสองรุ่นเหล่านี้เป็นพิเศษ? เพราะว่า ตรงกันข้าม TOEIC พวกมันมีวิธีออกแบบที่เหมือนกัน ซึ่งทำให้มีการแข่งขัน.

ใช่แล้ว สำคัญที่จะเปรียบเทียบการสอบสองรุ่นเหล่านี้ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ (หางานหรือการศึกษา) การสอบรุ่นที่บริษัทชอบ และประเทศที่อยากไป. เป้าหมายของบทความนี้คือ ช่วยให้คุณรู้ว่าการสอบเหล่านี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะสามารถเลือกการสอบที่เหมาะสมกับคุณ. จากนั้นจะตัดสินใจที่จะ เตรียมสำหรับ IELTS หรือ เตรียมสำหรับ TOEFL.

ฉันฝึกสำหรับการสอบฟรี

เลือกการสอบ ตาม ประเทศที่อยากจะไป

จริงอยู่ถ้าผู้สมัครคนหนึ่งอยากจะไปศึกษาหรือทำงานที่ประเทศ บริเตน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เขาควรเลือก IELTS ที่ยอมรับมากในองค์กร มหาวิทยาลัย และบริษัทของประเทศเหล่านั้น.

อย่างไรก็ดีถ้าผู้สมัครอยากไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา เขาเลือก TOEFL ดีกว่า. ที่จริงโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายเลือกการสอบที่ยอมรับ. เราได้สังเกตว่า บ่อยครั้งจะเลือกการสอบรุ่นใดแล้วแต่แผนที่.

เปรียบเทียบ IELTS กับ TOEFL

ผู้สมัครสอบ IELTS จะจัดการกับสำเนียง “British” ตรงกันข้าม TOEFL ที่ใช้สำเนียงภาษาอังกฤษอเมริกา. จริงอยู่ข้อมูลนี้ไม่สำคัญเมื่อจัดการกับการสอบข้อเขียน แต่ สำคัญมากเมื่อจัดการกับการสอบข้อพูดและฟัง. ถ้าสำเนียงที่คุณฟังเป็นประจำเป็นสำเนียงบริเตนเลือก IELTS ดีกว่า. ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกาเลือก TOEFL ดีกว่า.

วิธีออกแบบแตกต่างกันอย่างไร?

การ​สื่อ​ความ (ข้อพูดและข้อเขียน)

ไม่มีการแยกระหว่างคะแนนของส่วน Speaking และส่วน Writing ของ TOEFL. คะแนนที่จะได้รับ ทอดสอบ Speaking และ Writing ฐานะส่วนเดียวกัน. ไม่มีการแยกออกระหว่างความผิดพลาดในคำศัพท์ หลักภาษา หรือการหาเหตุผล. ตรงกันข้ามคะแนนของ IELTS แยกออกระหว่างลักษณะหลายอย่าง เช่น หลักภาษา คำศัพท์ ลีลา ความสอดคล้อง…

เวลาสอบ IELTS ส่วน Speaking เป็นการสนทนากับผู้ควบคุมสอบ. ใน TOEFL ผู้สมัครพูดคุยกับคอมพิวเตอร์. ในการสอบนี้ มีการบันทึกการสนทนาของผู้สมัครเพื่อให้ผู้ควบคุมสอบทดสอบมันในภายหลัง. ดังนั้นจะเข้าการสอบอะไร ก็ แล้วแต่ผู้สมัคร (บางคนจะรู้สึกว่าสะดวกสบายที่จะคุยกับคอมพิวเตอร์ ส่วนคนอื่นจำเป็นต้องติดต่อผู้ฟังแท้ ๆ).

ความเข้าใจ (ข้อฟังและข้ออ่าน)

ในส่วน Listening และ Writing ของ TOEFL ผู้สมัครตอบเฉพาะคำถามแบบหลายทางเลือก. ใน IELTS มีประโยคสั้น ๆ ต้องเพิ่มประโยค เลือกว่าคำตอบอะไรถูกหรือผิด มีคำถามแบบหลายทางเลือกด้วย. เห็นได้ว่ารูปแบบของคำถามไม่เหมือนกัน. คุณจะเลือกการฝึกซ้อมอะไร ก็ แล้วแต่คุณ.

จะสามารถเข้าการสอบทางคอมพิวเตอร์ได้ไหม?

การสอบรุ่น TOEFL IBT เข้าทางคอมพิวเตอร์ เมื่อการสอบ TOEFL ITP เข้าโดยใช้แผ่นคำตอบ. อย่างไรก็ดี TOEFL ITP กำลังหายไป. มันสอบที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง. ส่วน IELTS สอบทางคอมพิวเตอร์ไม่ได้.

พวกเราพึ่งเห็นความแตกต่างหลักระหว่างการสอบสองรุ่นเหล่านี้. เพื่อรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ลงไปดูบทความของเราในบล็อกของ GlobalExam. ที่สำคัญที่สุดยังคือ ทดสอบตัวเองเพื่อรู้ว่าการสอบรุ่นไหนเหมาะสมกับคุณ!

การฝึกฝนออนไลน์ทาง GlobalExam

GlobalExam เป็นโครงสร้างออนไลน์ที่ช่วยให้ฝึกสำหรับการสอบภาษา ในสถานการณ์ของการสอบเอง : มีคำถามพิเศษ การจับเวลา การแก้ไขที่ละเอียดเพื่อช่วยให้คุณเข้าหน้าและรู้จักตัวเอง. มีแผ่นหลักภาษาและคำศัพท์ด้วย.

เชิญสมัคร และ ทดสอบระดับของคุณฟรี!

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ: