Sử dụng thông thạo tiếng Anh là một điều kiện không thể thiếu cho bất kỳ ai muốn thúc đẩy sự nghiệp của mình và tìm kiếm những cơ hội mới. Nền tảng học tập trực tuyến của chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội học tiếng Anh thương mại thông qua các khóa học hướng đến những mục tiêu cụ thể.

Hãy khám phá các yếu tố cần thiết để có thể trò chuyện qua điện thoại bằng tiếng Anh, tổ chức cuộc hẹn hoặc viết báo cáo, cũng như các bước để lên kế hoạch một dự án và phân công nhiệm vụ cho nhân viên của bạn.

Cũng như những kỹ năng và các tình huống giao tiếp: giới thiệu về công ty của bạn, viết email chuyên nghiệp, tạo động lực cho ê-kíp của bạn, quản lý quan hệ khách hàng, tổ chức cuộc họp, đàm phán, thực hiện thành công một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh, viết thư xin việc, v.v.

+

Go to Top