Trong chuyên mục này GlobalExam dành nhiều bài viết về chỉ lệnh bài kiểm tra TOEFL iBT bởi chúng tôi không muốn bạn bỏ lỡ bất cứ một thông tin quan trọng hay cần thiết nào về vấn đề này. Chúng tôi dành một bài riêng giới thiệu khái quát về chỉ lệnh bài thi TOEFL và đối với mỗi phần thi: Listening, Reading, Writing và Speaking, chúng tôi đều có bài phân tích cặn kẽ, chi tiết riêng.

Những thay đổi liên quan đến TOEFL iBT từ 01/08/2019 đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ, không chỉ ở các bài viết trong phần này mà trong cả phần thực hành và kiểm tra thử.

+

Go to Top