Giới thiệu về phần thi TOEFL iBT Reading

Mục tiêu:

Phần thi TOEFL Reading được thiết kế để đánh giá năng lực đọc, hiểu và phân tích các văn bản học thuật của bạn. Các giám khảo sẽ kiểm tra xem bạn có khả năng đọc hiểu nội dung giáo dục mà bạn sẽ được gặp sau này trong các trường đại học giảng dạy bằng tiếng Anh hay không.

Lưu ý: những thay đổi liên quan đến TOEFL iBT đã được áp dụng từ 01/08/2019.

Thực hành miễn phí

Cấu trúc:

Bài thi TOEFL Reading bao gồm 3 đến 4 đoạn trích văn bản chứa khoảng 700 từ. Bạn phải trả lời 10 câu hỏi cho mỗi văn bản.

Thời lượng bài thi Reading mới được rút ngắn lại còn từ 54 – 72 phút. Dù vậy, trong bài thi này không có dạng câu hỏi nào bị lược bỏ. Cũng giống như bài thi Reading trước ngày 01/08/2019, trong bài thi mới, tất cả các dạng câu hỏi đều có thể xuất hiện.

Vấn đề quản lý thời gian là một tiêu chí quan trọng quyết định thành công của bạn.

DẪN NHẬP VỀ PHẦN THI TOEFL READING

Chủ đề:

Các văn bản có chủ đề là những vấn đề học thuật thường gặp ở bậc đại học, thuộc về các lĩnh vực: khoa học, lịch sử, khoa học xã hội, nghệ thuật…Mục đích của bài thi là để đánh giá khả năng đọc hiểu văn bản học thuật hay giáo dục thường gặp trong môi trường giáo dục đại học ở các trường giảng dạy bằng tiếng Anh.

Kiểu dạng câu hỏi:

Có thể ước tính 10 dạng câu hỏi khác nhau trong phần thi TOEFL Reading. Các câu hỏi thường được thể hiện dưới dạng câu hỏi nhiều lựa chọn (câu hỏi trắc nghiệm), mỗi câu được tính 1 điểm. Tuy vậy, cũng có câu được tính 2 hoặc 3 điểm (trong trường hợp này bạn sẽ được thông báo trong đề bài). Đó là trường hợp những câu hỏi được thiết kế dưới dạng điền vào bảng.

Dưới đây là bảng tóm tắt các kiểu dạng câu hỏi của phần thi Reading:

Kiểu dạng câu hỏiVí dụKiểu dạng câu trả lờiMục tiêuNhận xét/Lời khuyên
Từ vựng“The word X is closest meaning to:”Câu hỏi nhiều lựa chọnXác định danh từ, động từ, tính từ, trạng từ.Đề bài sẽ không hỏi về những từ phức tạp.
Lời khuyên: nếu bạn không biết từ được hỏi, bạn hãy:
-Tìm những chỉ dẫn trong đoạn văn
-Dùng phương thức loại suy
Quy chiếu“Look at the word “it” in paragraph 2, what does it refer to?”Câu hỏi nhiều lựa chọnTìm đơn vị ngôn ngữ đứng trước được thay thế bằng đại từ (đơn vị đó có thể là từ, mệnh đề, hay câu mà đại từ thay thế).Lời khuyên: hãy phân tích những đặc trưng, tính chất của đại từ để tìm đơn vị mà nó thay thế:
-Giống (giống đực hay giống cái)
-Số (số ít hay số nhiều)
-Dạng (người hay vật)
Cấu trúc tu từ
Cấu trúc tu từ
“In paragraph 6, the author discusses “the thriving obsidian operation” in order to:”
……………………………………….
“Why does the author mention the survival of “snakes and crocodiles” in paragraph 2?”
Câu hỏi nhiều lựa chọnHiểu phương thức tác giả sử dụng trong văn bản để cấu trúc hóa ý tưởng của mình.Có 2 dạng câu hỏi ở mục này:
-1. Vì sao tác giả sử dụng cấu trúc tu từ này? (để đưa dẫn chứng, để chứng minh cho một ý chính…)
-2. Tác giả sử dụng cấu trúc tu từ này như thế nào? (bằng việc đưa ra một dẫn chứng, bằng cách so sánh…)
Diễn giải“Which of the sentences below best expresses the essential information in the highlight sentense in paragraph 4?”Câu hỏi nhiều lựa chọnDiễn giải mệnh đề được chọn, cụ thể là chọn câu trả lời có nghĩa gần nhất với mệnh đề được chọn.Chú ý: có một cái bẫy phổ biến trong dạng này: người ta đưa ra những câu diễn giải chỉ đúng một phần, chỉ mang một phần nghĩa nhỏ của mệnh đề được yêu cầu diễn giải.
Lời khuyên: dùng phương thức loại suy để chắc chắn không chọn quá nhanh một câu trả lời chỉ đúng một phần.
Liên kết“In paragraph 1 of the passage, there is a missing sentence. The paragraph is repeated below and shows four letters (A,B,C and D), that indicate where the following sentence could be added. Where would the sentence best fit?”Câu hỏi nhiều lựa chọn
Câu hỏi nhiều lựa chọn
Chèn một mệnh đề vào đúng chỗ của nó trong một đoạn văn
Có 4 vị trí khác nhau được đề nghị chèn mệnh đề để tạo nên một đoạn văn nhất quán.
Lời khuyên:
-Xem xét các biểu thức nối
-Thử chèn từng cái một trước khi quyết định chọn cái nào.
Sự kiện/Chi tiết“According to paragraph 1, which of the following sentence about Richard Branson is true?”
………………………………………..
“According to paragraph 4, what caused most invertebrate species in the Mediterranean to become extinct?”
Câu hỏi nhiều lựa chọn
Câu hỏi nhiều lựa chọn
Hiểu chi tiết một trích đoạn của văn bản.
Đôi khi, có 2 câu trả lời cần phải chọn. Trong trường hợp này, đề ra sẽ chỉ rõ.
Lời khuyên: đừng suy luận hay giả định vì câu trả lời luôn luôn được tìm thấy một cách rõ ràng trong văn bản.
Câu hỏi phủ định (not/except)“In paragraph 1, each of the following is mentioned as a feature of the city of London except:”
………………………………………
“Which of the following is not mentioned in paragraph 2 as a main factor in the development of London?
Câu hỏi nhiều lựa chọnTìm một thông tin không có trong văn bản.Ngược lại với các câu hỏi về sự kiện hay chi tiết, dạng câu hỏi này có câu trả lời đúng là cái không được đề cập trong văn bản. Các lựa chọn còn lại là những vấn đề được đề cập trong văn bản.
Lời khuyên: dùng phương thức loại suy bằng cách tìm những cái được nói trong văn bản, và nhờ vậy mà loại bỏ những câu trả lời sai.
Suy luận“What can be inferred from paragraph 3 about the development of London?”
………………………………………
“Paragraph 5 implies that the quick development of London was needed because:”
Câu hỏi nhiều lựa chọnSuy luận từ văn bản một mệnh đề không được diễn tả tường minh trong bài.Không được trả lời một cách kì cục. Câu trả lời phải mang tính logic với nội dung của đoạn trích.
Lời khuyên: dùng phương thức loại suy nếu bạn không có câu trả lời ngay lập tức.
Điền vào bảngDirections: 5 of the answers below are used in the passage to illustrate the differences or the commom aspects of East and West Germanys. Please select the appropriate phrases from the answer choices and match them to the correct Town parts (West/Eats Berlin). Be careful, 2 of the answer choices will NOT be used. This question is worth 3 points. Answer choices:
-Communist regime
-Liberal regime
-Mac Donald’s, Coca-Cola advertisements
-No govemment
-A big wall
-Rows of identical apartments
BảngSắp xếp các mệnh đề vào 2 phạm trù khác nhau.Số lượng các mệnh đề thường là số lẻ. Có 2 mệnh đề phải loại bỏ. Cần xếp đúng các mệnh đề còn lại trong phạm trù của chúng.
Mẹo: Bạn có thể đoán số lượng các mệnh đề cần sắp xếp trong mỗi phạm trù bằng cách căn cứ vào dung lượng của các phạm trù này. Câu hỏi dạng này thường được tính hơn 1 điểm. Số lượng điểm được nêu rõ trong chỉ lệnh đề bài.
Câu tổng hợpDirections: An introductory sentence for a brief summary of the passage is provided below. Complete the summary by selecting the 3 answer choices that express the most important ideas in the passage. Some sentences do not belong in the summary because they express idéas that are not presented in the passage or are minor ideas in the passage. This question is worth 2 points.BảngXác định 3 hoặc 5 mệnh đề có khả năng tổng hợp tốt nhất, sát nhất nội dung văn bản.Lời khuyên: chú ý không chọn những mệnh đề chỉ diễn tả những ý nhỏ, chi tiết, không quan trọng của đoạn văn. Đây là cái bẫy chủ yếu của dạng câu hỏi này. Câu hỏi dạng này thường được tính hơn 1 điểm. Số lượng điểm được nêu rõ trong chỉ lệnh đề bài.

Chuẩn bị ôn luyện TOEFL Reading

Tiến hành chuẩn bị một cách chuyên biệt cho phần thi Reading là điều kiện cốt yếu quyết định thành công của bạn. Tìm trên internet những giải pháp ôn luyện sẽ giúp bạn tối ưu hóa việc chuẩn bị của mình và giúp bạn nhận biết những cái bẫy có thể gặp trong bài thi. GlobalExam đưa ra một giải pháp triệt để hướng về việc cải thiện điểm số của bạn đối với phần thi Reading.

GlobalExam có một đội ngũ chuyên gia, giáo viên, giám khảo kì thi TOEFL sẵn sàng phục vụ bạn. Có hẳn một ê-kíp chuyên về phần thi TOEFL Reading.

Bạn có thể xem các bài viết của chúng tôi về các phần thi TOEFL Listening, TOEFL Speaking TOEFL Writing. Bạn cũng nên tham khảo bài viết về các chỉ lệnh của toàn bộ bốn phần thi TOEFL trên blog GlobalExam.

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm:

Khởi động miễn phí