TOEFL IBT2020-06-11T16:32:43+02:00

TOEFL IBT

Test of English as a Foreign Language – Internet Based Version

TOEFL iBT: HIỂU ĐIỂM CÁC PHẦN THI VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CỦA MÌNH

Tháng Sáu 15th, 2020|Để đạt được điểm tốt TOEFL IBT|

Đánh giá điểm TOEFL của bạn Cũng giống như các bài kiểm tra ngôn ngữ khác, TOEFL dùng để đánh giá trình độ ngôn [...]

Chức năng bình luận bị tắt ở TOEFL iBT: HIỂU ĐIỂM CÁC PHẦN THI VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CỦA MÌNH

TOEFL: VÍ DỤ VỀ BÀI THI THỬ HOÀN CHỈNH MIỄN PHÍ CÓ SỬA LỖI

Tháng Sáu 15th, 2020|Phương tiện hỗ trợ để luyện tập TOEFL IBT|

Ôn luyện TOEFL với bài thi thử miễn phí Để đạt được điểm TOEFL iBT cao, bạn cần phải luyện tập trên những bài [...]

Chức năng bình luận bị tắt ở TOEFL: VÍ DỤ VỀ BÀI THI THỬ HOÀN CHỈNH MIỄN PHÍ CÓ SỬA LỖI