Chia sẻ

Giới thiệu về phần thi TOEFL iBT Listening

Mục tiêu:

Phần thi Listening có mục tiêu đánh giá khả năng nghe, hiểu và phân tích các cuộc thảo luận học thuật dùng ở bậc đại học.

Lưu ý: những thay đổi liên quan đến TOEFL iBT đã được áp dụng từ 01/08/2019.

Thực hành miễn phí

Cấu trúc:

Sau ngày 01/08/2019, phần thi Listening đã được rút ngắn còn 2-3 bài hội thoại và 3-4 bài giảng.

  • Bạn phải nghe 2-3 bài hội thoại giữa 2 cá nhân có thời lượng khoảng 3 phút, được đặt trong bối cảnh trường đại học giữa sinh viên với nhau, giữa sinh viên với giáo sư, giữa sinh viên với nhân viên làm trong trường đại học. Sau đó phải trả lời 5 câu hỏi cho mỗi bài.
  • Bạn phải nghe 3-4 bài giảng có thời lượng từ 3 đến 5 phút về một chủ đề học thuật, được trình bày bởi một vị giáo sư trong đó có thể có sự tham gia hay không có sự tham gia của sinh viên. Sau đó bạn phải trả lời 6 câu hỏi cho mỗi bài.

Trình tự của các bài tập trong phần thi Listening lúc nào cũng như thế này: đầu tiên bạn được nghe một đoạn hội thoại trong ngữ cảnh đại học, sau đó một bài giảng với sự tham gia của sinh viên và cuối cùng là một bài giảng chỉ có độc giọng thầy, không có sự tham gia của sinh viên.

Sau mỗi trích đoạn âm thanh, bạn sẽ có từ 6 đến 10 phút để trả lời cho một loạt 5 đến 6 câu hỏi. Đồng hồ bấm giờ đếm ngược sẽ khởi động ngay khi câu hỏi đầu tiên xuất hiện trên màn hình máy tính của bạn.

DẪN NHẬP VỀ PHẦN THI TOEFL LISTENING

Chủ đề:

Các cuộc hội thoại được sử dụng trong bài thi TOEFL có chủ đề liên quan đến các vấn đề thường gặp trong môi trường đại học, giữa sinh viên với giáo sư, giữa sinh viên với thủ thư hay giữa sinh viên với một nhân viên hành chính của trường.

Các bài giảng gắn với các chủ đề học thuật được giảng dạy ở bậc đại học liên quan đến các lĩnh vực: khoa học đời sống, khoa học vật lý, khoa học xã hội, nghệ thuật…

Kiểu câu hỏi:

Giống như phần Reading, trong phần Listening cũng có những câu hỏi lặp đi lặp lại và vì vậy chúng ta có thể gộp nhóm lại thành những kiểu dạng câu hỏi hay câu hỏi mẫu. Các câu hỏi trong phần thi này thuộc dạng câu hỏi nhiều lựa chọn (câu hỏi trắc nghiệm) trừ dạng câu hỏi điền vào bảng. Nhìn chung, mỗi câu hỏi đúng được chấm 1 điểm. Nếu có câu hỏi có giá trị hơn 1 điểm thì sẽ được thông báo trong chỉ lệnh đề bài.

Dưới đây là bảng kiểu dạng câu hỏi của phần thi TOEFL Listening:

Kiểu dạng câu hỏiVí dụKiểu dạng câu trả lờiMục tiêuNhận xét/Lời khuyên
Nội dung chính/Chủ đích“Why does the student come to the library?”
……………………………………..
“What is the talk mainly about?”
……………………………………
“What is the purpose of this conversation?”
Câu hỏi nhiều lựa chọnXác định chủ đề chính của cuộc trao đổi hay lý do thúc đẩy sinh viên tranh luận với người đối thoại.Chú ý: một số câu trả lời thoạt nhìn có vẻ thích đáng nhưng thực tế thì hoặc quá chi tiết hoặc quá chung chung. Lời khuyên: hãy dành thời gian đọc tất cả các câu trả lời và so sánh chúng với nhau.
Chi tiết
Chi tiết
“What does the professor suggest doing?”
………………………………………..
“What happened in 1950, on July 5th?”
Câu hỏi nhiều lựa chọnTrả lời câu hỏi về một chi tiết trong bài.Lời khuyên: hãy sử dụng giấy nháp để ghi một số chi tiết bằng mấy từ ngắn gọn. Đôi khi, bạn phải chọn 2 câu trả lời. Trong trường hợp này, bạn sẽ được thông báo trước.
Suy luận
Suy luận
“What will Mary Jane probably do?”
………………………………………..
“What will the student probably do with her next paper?”
Câu hỏi nhiều lựa chọnSuy luận từ bài nghe một mệnh đề không được diễn đạt tường minh trong bài.Không được trả lời một cách kì cục. Mệnh đề suy luận phải có tính logic với nội dung đoạn ghi âm. Lời khuyên: dùng phương thức loại suy nếu bạn không tìm được câu trả lời rõ ràng ngay tức thì.
Cấu trúc tu từ“How has the professor organized her conference?”Câu hỏi nhiều lựa chọnHiểu các phương thức tu từ mà người nói sử dụng để cấu trúc bài nói nhằm chuyển tải các ý tưởng của mình.Người nói sử dụng các phương thức tu từ như thế nào? (bằng cách đưa ra một dẫn chứng, bằng cách so sánh hai đối tượng…)
Chức năng tu từ“Why does Mary Jane say this: “Are they short and sweet, too?”
………………………………………..
“Why does the professor use the expression “stick-to-it-ness”?”
Câu hỏi nhiều lựa chọnHiểu vì sao người nói cấu trúc bài nói của mình theo cách như thế.Đoạn trích mà câu hỏi nhằm vào thường được nhắc lại trong câu hỏi.
Thái độ“What is the professor’s attitude toward the student?”Câu hỏi nhiều lựa chọnHiểu thái độ của người nói.Đoạn trích mà câu hỏi nhằm vào thường được nhắc lại trong câu hỏi.
Trình tự diễn tiến“The professor discusses the process of basal slip. Put the steps in the correct order.”
……………………………………………
“Put the events in the order that they happened.”
BảngSắp xếp một số yếu tố khác nhau theo một trật tự logic.Việc ghi tốc kí trong lúc nghe là điều kiện mấu chốt để trả lời đúng câu hỏi dạng này. Lời khuyên: ngay khi bạn nghe thấy trong đoạn ghi âm có sự liệt kê, xếp loại, một chuỗi ngày tháng liên tiếp…hãy ghi lại ngay lập tức.

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm: