Chia sẻ

Giới thiệu về phần thi TOEFL ® Writing

Phần thi TOEFL Writing được thiết kế để đánh giá năng lực viết tiếng Anh trong môi trường học thuật của bạn.

Lưu ý: những thay đổi liên quan đến TOEFL iBT đã được áp dụng từ 01/08/2019.

Những thay đổi trong bài kiểm tra TOEFL đã được GlobalExam cập nhật đầy đủ. Hãy luyện miễn phí ngay bây giờ trên site của chúng tôi!

Thực hành miễn phí

Cấu trúc

Phần thi Writing bao gồm 2 dạng bài tập:

 • Bài tập thứ nhất là bài tập tích hợp kĩ năng đọc, nghe, viết. Bạn được đọc một đoạn văn ngắn khoảng 250 từ về chủ đề học thuật và nghe một bài giảng có cùng chủ đề với thời lượng khoảng 1 phút 45. Sau đó bạn được yêu cầu viết một bài tóm tắt lại những gì mình đã được đọc, được nghe bằng ngôn ngữ riêng của bạn.
 • Trong bài tập thứ hai, bạn được yêu cầu viết về một chủ đề quen thuộc từ những hiểu biết và kinh nghiệm của bạn.

TOEFL WRITING: ĐỊNH DẠNG VÀ VÍ DỤ

Trình tự

Bài tập 1: một tóm tắt khoảng 200 từ.

Bài tập 2: một tiểu luận khoảng 300 từ.

Bài tập 1

Mục tiêu

Bài tập này được thiết kế để đánh giá năng lực viết một cách chặt chẽ, nhất quán qua việc tái sử dụng những thông tin đã được đọc hay được nghe.

Chủ đề và phương tiện bổ trợ

Giống như bài tập 4 của phần thi Speaking, trong câu hỏi này, người ta yêu cầu bạn trả lời câu hỏi từ một văn bản và một đoạn ghi âm về một chủ đề học thuật. Đoạn băng ghi âm có thể đóng vai trò bổ sung cho văn bản, làm biến đổi sắc thái ý nghĩa văn bản hay nghi ngờ, đặt lại vấn đề được nêu ra trong văn bản. Câu trả lời của bạn phải chứa khoảng từ 150 đến 225 từ.

 • Câu hỏi đặt ra yêu cầu bạn phân tích mối quan hệ giữa hai phương tiện: văn bản và đoạn ghi âm. Bạn chỉ được nghe đoạn ghi âm một lần duy nhất, ngược lại, đoạn trích văn bản sẽ xuất hiện trở lại trên màn hình trong thời gian bạn viết câu trả lời, vì vậy, bạn có thể dễ dàng lấy lại những ý tưởng được phát triển trong đoạn trích văn bản đó.
 • Ngược với bài tập 2 của phần thi này, ở bài tập 1, bạn không phải đưa ra quan điểm riêng của mình mà chỉ đơn giản là miêu tả mối liên hệ giữa 2 phương tiện này (bổ sung cho nhau, đối lập nhau, biến đổi sắc thái ý nghĩa…)
 • Chỉ lệnh: You have 20 minutes to plan and write your response. Your response is judged on the quality of the writing and on how well it presents the points in the lecture and their relationship to the reading passage. Typically, an effective response will be 150 to 225 words. You may view the reading passage while you respond.
 • Ví dụ: Summarize the points made in the lecture, being sure to explain how they cast doubt on specific points made in the reading passage.

Phân lượng thời gian

Ban có 3 phút để đọc văn bản. Sau đó bạn nghe đoạn ghi âm trong khoảng 1 phút 45. Cuối cùng, bạn có 20 phút để viết câu trả lời.

Bài tập 2

Mục tiêu

Bài tập 2 của phần thi TOEFL Writing được thiết kế để đánh giá năng lực diễn đạt viết và năng lực tổ chức ý tưởng khi soạn thảo văn bản.

Chủ đề và phương tiện bổ trợ

Bạn phải viết một tiểu luận khoảng 300 từ. Bạn có 30 phút để thực hiện bài tập này. Bạn không có phương tiện hỗ trợ nào.

 • Chủ đề: câu hỏi liên quan đến một chủ đề quen thuộc với bạn thuộc các lĩnh vực: giáo dục, môi trường xã hội (gia đình, bạn bè…), môi trường xung quanh (giải trí, văn hóa, thể thao, sinh thái…), các chân lý thường hằng…
 • Bài tập dạng này không có bẫy: giám khảo không chờ đợi bạn chứng tỏ kiến thức uyên thâm về một chủ đề mà bạn rất rành. Ngược lại, họ sẽ tập trung chú ý đến các vấn đề ngữ pháp, từ vựng trong bài viết của bạn, đến khả năng cấu trúc bài viết, khả năng lập luận… của bạn.
 • Chỉ lệnh: In this part, you will be asked to write an essay based on a familiar topic and to express your opinion on this topic. Do not forget to use examples and reasons to support your statement. Read the question below. You have 30 minutes to plan, write, and revise your essay. Typically, an effective essay will contain a minimum of 300 words.
 • Ví dụ 1: Do you agree or disagree with the following statement? Money can’t buy happiness.Use specific reasons and examples to support your answer.
 • Ví dụ 2: Do you agree or disagree with the following statement? A woman should focus on her family life rather than on her career. Use specific reasons and examples to support your answer.

Thời lượng

Bạn có 30 phút để viết câu trả lời. Hãy biết cách tổ chức thời gian, tìm cách cân bằng thời gian suy nghĩ và thời gian dùng để viết. Đó là một điều kiện cốt yếu quyết định thành công của bạn đối với phần thi TOEFL Writing.

TOEFL WRITING: ĐỊNH DẠNG VÀ VÍ DỤ

Bạn có thể xem các bài viết của chúng tôi về các phần thi TOEFL Listening, TOEFL SpeakingTOEFL Reading. Bạn cũng nên tham khảo bài viết về các chỉ lệnh của toàn bộ bốn phần thi TOEFL trên blog GlobalExam.