Sự hiện diện của tiếng Anh trong thế giới kinh doanh là không thể phủ nhận. Vì vậy, việc sử dụng thông thạo ngôn ngữ này trở nên hết sức cần thiết!

Bạn cũng nên biết rằng, ngày nay, kiến thức và kỹ năng là không thể tách rời. Bạn muốn sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên nghiệp và tự tạo cho mình cơ hội phát triển trong doanh nghiệp hoặc ngành nghề của bạn? Hãy kết hợp kiến thức ngôn ngữ với hiểu biết thực tế và liên văn hóa.

+

Go to Top