แบ่งปันบน

คุณเป็นนักสื่อสารที่เก่งหรือไม่?

หมายความว่าคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์หรือบริหารความสัมพันธ์กับคนอื่นโดยถ่ายทอดผ่านความคิดอย่างชัดเจนและต่อเนื่องทั้งเนื้อหา และมีความเห็นอกเห็นใจและฝึกรับฟังความคิดของผู้อื่น

แน่นอนล่ะ คุณมีความสามารถในการเขียนที่ช่วยให้คุณสื่อสารถ่ายทอดความคิดทั้งด้านเนื้อหาและลีลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณช่างโชคดี เพราะว่าอาชีพการสื่อสารช่วยพัฒนาความสามารถของคุณ

ฉันฝึกสำหรับการสอบฟรี

ทำไมการมีความรู้ภาษาอังกฤษดีจึงมีความสำคัญในงานด้านการสื่อสาร

โลกของเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยที่เราคาดไม่ถึง  อาชีพการสื่อสารในประเทศไทยหรือในต่างประเทศเปิดโอกาสให้คุณได้ฝึกใช้ทักษะความรู้ความสามารถในหลายสาขา เช่น การจัดกิคุณคงจะทราบแล้วว่า อาชีพการสื่อสารมีความเกี่ยวพันธ์กับ การเปิดเผยข้อมูล การประกาศ การแต่งเติมข้อมูล และการโปรโมท  ทุกคนติดต่อเข้าถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมพหุภาษา ด้วยเหตุนี้ ความรู้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง ในฐานะภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อ และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลและการสื่อสาร การสื่อสารนั้นต้องทำได้หลายช่องทาง เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเขียน และศิลปะในการเล่าเรื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญในระดับสากล

ทำไมการมีความรู้ภาษาอังกฤษดีจึงมีความสำคัญในงานด้านการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญซึ่งคุณต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษในการสืบค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ถ้าคุณอยากโดดเด่นในสายงานด้านการสื่อสารละก็ การเปิดกว้างทางความคิดรับสิ่งใหม่ๆ เมื่อเรามีความรู้ในภาษาอื่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญ

โปรดอย่ากลัวที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษมักจะเป็นเรื่องน่ารำคาญที่ทำให้คุณต้องพลาดตำแหน่งงานในฝันในอาชีพการสื่อสาร ก็เพราะว่ายังพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีพอ ถ้าหากว่าคุณไม่กล้าเสนอผลิตภัณฑ์ต่อหน้าสาธารณะหรือทำงานเอกสารประจำวันในบริษัทได้  ก็เพราะว่าภาษาอังกฤษของคุณยังไม่ได้อยู่ในระดับกลางหรือระดับสูง ภาษาอังกฤษที่เป็นอุปสรรคนี้อาจจะทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆ ได้

แต่เมื่อเราตระหนักถึงความจำเป็นและพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคทางภาษาแล้ว เราก็จะเข้าใจต้นตอของปัญหา ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะเสริมความรู้และหาวิธีที่ได้ผลเพื่อฝึกฝนจนสามารถมีความรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับดีเลิศได้อย่างภาคภูมิใจ ซึ่งคุณจะได้แสดงความสามารถในฐานะนักสื่อสารชั้นเยี่ยมยอดในบริษัทของคุณ พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษในสาขาการสื่อสารกับGlobalExam!

มาเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพกับGolbalExam

เมื่อคุณมีความรู้ภาษาอังกฤษดีเพื่อใช้ทำงานในที่เกี่ยวข้องกับงานสาขาด้านการสื่อสาร คุณก็ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในฐานะผู้สื่อสารในบริษัทด้านการสื่อสาร และดูเหมือนว่าคุณจะมีโอกาสได้ทำงานกับลูกค้าจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือจากประเทศอื่นๆ

ข่าวดีก็คือคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของคุณให้ก้าวหน้าได้ เพียงแค่คุณฝึกฝนตั้งแต่ตอนนี้และที่นี่กับเราGlobalExam เราจะช่วยคุณเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่โลกของการทำงานที่มั่นคงในสาขาการสื่อสาร!

พัฒนาความก้าวในอาชีพของคุณกับGlolbalExam โดยเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและ Business English บนแพลตฟอร์มของเรา ! หมวดการสื่อสารคือหนึ่งใน7หมวดย่อยที่อยู่ในหมวดอาชีพบนแพลตฟอร์มของเรา ต่อไปนี้คือ 6 หมวดย่อยที่เหลือ :

เราขอเสนอแบบฝึกหัดบนแพลตฟอร์มของเราเพื่อคุณจะได้เพิ่มทักษะความสามารถทางอาชีพที่สำคัญเป็นภาษาอังกฤษ

ต่อไปนี้คือหมวดหลักสามหมวดที่เราได้คิดขึ้นมาเพื่อตอบความต้องการของคุณ :

  • หมวดทักษะความสามารถ : (การประชุม การโทรศัพท์ การบริหารโครงการ อีเมลและการเขียน การต้อนรับและการจัดกิจกรรม การเดินทางเพื่อธุรกิจ การสรรหาบุคลากร การขายและการเจรจาต่อรอง คำศัพท์ ไวยกรณ์)
  • หมวดอาชีพ : (การตลาด การบริการลูกค้า การสื่อสาร ทรัพยากรบุคคล ธุรกิจสัมพันธ์ การจัดซื้อ การจัดการ).
  • หมวดอุตสาหกรรม : (การท่องเที่ยว, การธนาคาร, โลจิสติก, …).

คุณจะได้พบกับเนื้อหาบทเรียนเพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษของคุณ

  • มี 25 หมวดย่อยเพื่อให้คุณได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ
  • 500 สถานการณ์จำลองเพื่ออาชีพ
  • และที่สำคัญ : วีดีโอติวเตอร์จัดทำโดยอาจารย์ของเรา !

นอกจากนี้ เรายังมี:

  • บทเฉลยคำตอยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดของโจทย์แต่ข้อเพื่อช่วยให้คุณจดจำ
  • ประกาศนียบัตรหลังเรียนจบในแต่ละหมวด
  • เขียนเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

เรามีให้คุณเลือกฝึกฝนถึง 3 ระดับที่แตกต่างกันได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

โปรดอย่ารอช้า ทำแบบทดสอบวัดระดับของเราก่อนเริ่มเรียน เพราะคุณจะได้ทราบระดับภาษาของคุณและเริ่มเรียนกับเราเพื่อให้ได้ผลสูงสุด!