แบ่งปันบน

ปัจจุบันนี้โลกาภิวัฒน์กำลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจำนวนมากจำเป็นต้องปรับตัวเปิดตัวสู่โลกสากลเพื่อปรับปรุงพัฒนาเพิ่มการแข่งขัน ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพมีความสำคัญยิ่งสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเข้าทำงานในบริษัทใหญ่หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งส่งไปทำงานในต่างประเทศ

คุณต้องการไปทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหม? คุณต้องการทำงานในตำแหน่งการจัดการฝ่ายบริการลูค้าใช่ไหม?

ในบทความนี้ คุณจะได้ทราบว่าทำไมการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วจึงสำคัญมากเพื่อทำงานในตำแหน่งการจัดการฝ่ายบริการลูกค้า (CSM) และทราบวิธีที่เราจะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีเลิศและเพิ่มความก้าวในอาชีพของคุณจากการเรียนบนแพลตฟอร์มอี-เลิร์นนิ่งของเรา

ฉันฝึกสำหรับการสอบฟรี

ความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วสำหรับงาน CSM

การจัดการฝ่ายบริการลูกค้าหรือรู้จักกันดีในอักษรย่อ CSM ผู้ทำงานในตำแหน่งนี้มีหน้าที่คอยพัฒนาและสร้างความเชื่อใจให้ลูกค้า โดยใช้หลักการคือให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง งานตำแหน่งนี้เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมานานแล้ว และกำลังแพร่ขยายไปทั่วโลก

งานตำแหน่งการจัดการฝ่ายบริการลูกค้านี้มีลักษณะอย่างไร หน้าที่หลักของงาน CSM ก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท  คอยติดตามเก็บความคิดเห็นและความสงสัยของลูกค้า แก้ปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจ ติดตามการเรียกเก็บเงิน รวมทั้งเป็นโฆษกตัวแทนกลุ่มลูกค้าด้วย

ความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วสำหรับงาน CSM

แน่นอนว่า ถ้าหากบริษัทขยายตัวในส่วนโลจิสติกระหว่างประเทศ ผู้ที่ทำงานตำแหน่งนี้จะต้องเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างดีเลิศ ทั้งการเขียนและการพูด  สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากว่างานCSMนี้มักจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์และการต้อนรับตัวต่อตัว ดังนั้น การมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการทำงานในบริษัทข้ามชาติ

ปัจจุบันนี้ ตำแหน่งงานCSMส่วนใหญ่ได้กำหนดคุณสมบัติต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพที่ดีมาก  ผู้ร่วมงานในบริษัทที่มีการติดต่อระหว่างประเทศนั้นจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในระดับหนึ่ง

สายงาน CSM : พัฒนาทักษะความสามารถภาษาอังกฤษกับGlobalExam

คุณรู้จักGlobalExamแล้วใช่ไหม เรามีประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนานนับปี เราได้พัฒนาแพลตฟอร์มอี-เลิร์นนิ่งที่มุ่งเน้นด้านการเตรียมตัวสอบภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  แพลตฟอร์มของเราประกอบด้วยแบบฝึกหัดสร้างโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ บทเฉลยแบบฝึกหัด บทสรุปไวยกรณ์ บทสรุปคำศัพท์เนื้อหาเฉพาะด้าน รวมทั้งข้อสอบจำลอง หน้าที่ของเราคือ ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางภาษาที่คุณตั้งไว้เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ

ในแต่ละวัน มีคนจำนวนนับพันฝึกฝนทักษะภาษากับGlobalExam และวัดความก้าวหน้าตลอดระยะเวลาการฝึกฝนกับเรา  วันนี้ เรามีความยินดีที่จะแนะนำให้คุณรู้จักแพลตฟอร์มอี-เลิร์นนิ่งเชี่ยวชาญด้านการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “ภาษาอังกฤษธุรกิจ” : Business English

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและBusiness English

เราเพิ่งมาตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2017ที่ผ่านมานี่เอง ดังนั้นเราจึงได้สร้างโมุดลเพื่อเรียนBusiness English ปัจจุบันนี้ เรามีสถานการณ์จำลองอาชีพจริงจำนวน 25 สถานการณ์เพื่อให้คุณเรียนรู้และฝึกฝนได้ดีที่สุดบนแพลตฟอร์มอี-เลิร์นนิ่งของเรา

Business English แบ่งบทเรียนและแบบฝึกหัดออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง  สำคัญมากคุณต้องทราบระดับภาษาของคุณก่อนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าให้ตรงตามระดับตามความพร้อมของคุณและไม่เกิดความรู้สึกท้อแท้  ดังนั้นเราจึงได้สร้างแบบทดสอบวัดระดับภาษาขึ้นมา  แบบทดสอบนี้จะทำให้คุณทราบระดับภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของคุณ ดังนั้นคุณจึงเรียนภาษาอังกฤษในเงื่อนไงที่ได้ผลสูงสุด

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณจะได้พบในหลักสูตร Business English ของเรา

  • เฉลยแบบฝึกหัดพร้อมคำอธิบายโดยละเอียดสำหรับโจทย์ทุกข้อในแบบฝึกหัด
  • ประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบแต่ละหมวดสถานการณ์
  • การเขียนเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานของคุณ
  • หมวดสถานการณ์จำลองอาชีพจริงตอบสนองเป้าหมายของคุณ
  • เนื้อหาบทเรียนในวีดีโอจัดทำโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
  • แบบฝึกหัดเติมคำในช่องว่างเพื่อคุณจะได้เรียนคำศัพท์เฉพาะในหัวข้อที่คุณเรียน
  • สถานการณ์จำลองจากอาชีพจริงเพื่อให้คุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ

นี่คือตัวอย่างบางส่วนของหมวดสถานการณ์จำลองจากอาชีพจริง:

  • หมวดอาชีพ : คำศัพท์เกี่ยวกับการจัดการฝ่ายบริการลูกค้า สื่อสารการตลาด ทรัพยกรมนุษย์ บริการซื้อ และการบริหารจัดการ
  • หมวดทักษะความสามารถ : เนื้อหาในหมวดนี้ช่วยให้คุณคุ้นเคยกับการเดินทางเพื่อธุรกิจ การจัดการประชุมและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเจรจาธุรกิจ การบริหารแผนงาน การเจรจาต่อรองและการขาย
  • หมวดอุตสาหกรรม : เนื้อหาในหมวดนี้จะสอนให้คุณเรียนคำศัพท์ด้านการท่องเที่ยว ด้านโลจิสติก รวมทั้งด้านการธนาคาร

หมวดอาชีพภาษาอังกฤษสาขาการบริหารจัดการเป็นหนึ่งในภาษาอังกฤษ7สายบนแพลตฟอร์มของเรา ต่อไปนี้คือภาษาอังกฤษอีก6สาย  :

แพลตฟอร์ม Business English ของเราได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบความรู้ให้กับคุณมากที่สุด แบบฝึกหัดของเรานั้นเข้าใจง่ายและฝึกได้บ่อยครั้งตามที่คุณต้องการ คุณสามารถตรวจดูคะแนนจากแบบฝึกหัดได้ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยให้คุณทราบระดับและความก้าวหน้าของคุณ Business English รวบรวมสื่อต่างๆ ที่คุณต้องการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพคุณและให้คุณบรรลุเป้าหมายทางอาชีพที่คุณตั้งไว้ได้

แล้วพบกันเร็วๆ นี้บนแพลตฟอร์ม Business English ของเรานะ!