แบ่งปันบน

คุณรู้สึกว่าต้องการปรับปรุงภาษาอังกฤษธุรกิจให้ดีขึ้นใช่ไหม คุณคิดถูกแล้ว เนื่องจากว่าบริษัทชั้นนำในไทยจำนวนมากประกาศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการบริหารจัดการภายในบริษัท เรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการจัดการเพื่อคุณจะได้มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพที่สำคัญ

ฉันฝึกสำหรับการสอบฟรี

ความสำคัญของการมีความรู้เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการบริษัทต้องมีทักษะที่หลากหลาย เพราะว่าคุณต้องติดต่อลูกค้า ผู้จำหน่ายสินค้า การจัดหาสินค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือการจัดการบริหารทีมงาน ในสถานการณ์เหล่านี้ คุณจะต้องติดต่อกับคู่สนทนาชาวต่างประเทศของคุณได้ทุกขณะ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นบางทีคุณอาจจะต้องติดต่อกับคู่สนทนาของคุณเป็นภาษาอังกฤษ

ความสำคัญของการมีความรู้เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจัดการ

คุณจำเป็นต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพที่อยู่ในขั้นดีเพื่อที่คุณและคู่สนทนาจะได้มีความเข้าใจตรงกัน และหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจจะก่อให้เกิดความบางหมางได้ ดังนั้นความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะบริษัทกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายทางธุรกิจในโลกปัจจุบัน

สายงานด้านการบริหารจัดการ : พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของคุณกับ GlobalExam

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมสอบภาษาต่างประเทศ แพลตฟอร์มฝึกฝนออนไลน์ GlobalExamของเราได้จัดเตรียมเครื่องมือต่างๆ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจไว้ให้กับผู้สมัครสอบได้ฝึกฝนเตรียมความพร้อม

เรามีประสบการณ์โดยเฉพาะสำหรับภาษาอังกฤษด้าน “Business English” ที่เราใช้ในสายงานการบริหารจัดการ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์ทำให้ทักษะความสามารถด้านอาชีพของคุณมีความแข็งแกร่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ นั่นคือจะช่วยให้คุณนำเอาความรู้ไปใช้เพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทของคุณและในเรซูมเม่ของคุณด้วย

ดังนั้นเราขอเสนอให้คุณพัฒนาความรู้ของคุณ โดยที่คุณต้องเลือกสถานการณ์ที่มีความยากที่อยู่ในระดับภาษาของคุณ

เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้ เราจะกำหนดเป้าหมายที่แน่นชัดกับคุณก่อน เพื่อเลือกหมวดการเรียนให้เหมาะสมกับคุณมากที่สุด อันที่จริงแล้ว เราได้สร้างบทเรียนเป็นโมดุลต่างๆ เพื่อให้คุณได้สำรวจรายละเอียดปลีกย่อยในสาขาอาชีพที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ

คุณจะได้พบกับภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่นำไปปฏิบัติใช้ได้จริง อย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบริษัทเช่น :

 • การเข้าร่วมและการจัดการประชุม ;
 • การเตรียมและวางแผนการเดินทางเพื่อธุรกิจ ;
 • ขั้นตอนการซื้อขายสินค้าหรือการบริการ ;
 • การสัมภาษณ์สมัครงาน ;
 • การจัดกิจกรรมหรือการจัดซาลอนของบริษัท;
 • การสนทนาทางโทรศัพท์หรือการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน;
 • การเขียนจดหมาย รายงาน สรุปการประชุม และอื่นๆ

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของคุณ  รวมทั้งการพัฒนาทักษะในการใช้คำศัพท์เฉพาะในงานบริการด้านต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายงานของคุณ ดังนั้นคุณสามารถจะเน้นพัฒนาทักษะด้าน

 • การศึกษาการตลาดและพัฒนากิจกรรมก่อนการขาย ;
 • การบริการหลังและการจัดการร้องเรียนของลูกค้า ;
 • การจัดการฝ่ายบุคล ;
 • การปฏิบัติการนำเข้า/การส่งออก ;
 • การบริหารจัดการบริษัท…

ในบางหมวดย่อยบางหมวดของหลักสูตรของเราคำนึงถึงความหลากหลายในสายงานธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมความหลากหลายทางด้านธุรกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และโดยเฉพาะในสายงานของคุณ เราจึงจัดทำเนื้อหาพิเศษสำหรับสายงานด้านการท่องเที่ยว การเงิน การขนส่ง เป็นต้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและBusiness English

หลักสูตร « Business English » ที่GlobalExam พัฒนาขึ้นนี้ได้เน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยระบบติวเตอร์วีดีโอ ซึ่งอาจารย์ของเราจะบอกแนวทางในการเรียนให้กับคุณ ในแต่ละบทเรียนประกอบด้วยคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สร้างบทเรียน พร้อมด้วยบทสรุป บทเฉลยแบบฝึกหัดที่คุณเพิ่งทำเสร็จ พร้อมทั้งคำแนะนำเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้ก้าว หน้า

หลักสูตร “Business English” มีเนื้อหาอะไรบ้าง?

คุณอยากจะเพิ่มเติมความรู้หรือเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจัดการ เรามีหมวดสายอาชีพ 25 หมวดให้คุณเลือก ซึ่งในแต่ละหมวดเราได้จัดทำเนื้อหาอย่างพิถิพิถันและเป็นระบบ  หมวดอาชีพเหล่านี้ได้ทำขึ้นเพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะเรียนเพิ่มพูนทักษะความสามารถทั่วไป หรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง หรือตั้งใจศึกษาในสาขาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณก็ได้

ในหมวดสายการบริหารจัดการนี้คือหนึ่งใน 7 สายอาชีพที่อยู่บนแพลตฟอร์มของเรา  ต่อไปนี้คืออีก 6 หมวดสายอาชีพที่อยู่ในหมวดภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ :

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจัดการจะใช้เนื้อหาที่แต่งขึ้นเสริมพิเศษจากเนื้อหาในโลกธุรกิจประมาณ 500 สถานการณ์จำลองทางอาชีพที่ใช้ในบริษัท ซึ่งเราได้วิเคราะห์และนำมา สร้างเป็นบทเรียน ปล่อยตัวคุณให้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศ แล้วคุณจะสังเกตอย่างรวดเร็วว่าคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งในฉากการแสดง

จัดการเรียนการสอนหลักสูตร “Business English” อย่างไร?

ภายในแต่โมดุลที่คุณเลือกนั้น จะมีสถานการณ์ทางอาชีพที่หลากหลาย(ภายในโมดุลที่คุณเลือก) จากนั้นคุณเลือกสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานของคุณ เพื่อที่คุณจะได้พัฒนาทักษะในสาขาของคุณ

สถานการณ์ชุดแรกๆ จะเป็นระดับต้น ซึ่งคุณสามารถเรียนเพื่อทบทวนหรือไม่ก็ข้ามไปเลือกระดับต่อไป เมื่อคุณทำแบบฝึกหัดจบแล้ว คุณจะได้รับบทเฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดและคะแนนของคุณ คะแนนของคุณจะถูกบันทึกในตารางบันทึกความก้าวหน้า คุณจะได้ทราบว่าภาษาอังกฤษของคุณนั้นอยู่ในระดับไหนแล้วซึ่งคุณสามารถดูได้ตลอดเวลา เมื่อคุณเรียนโมดุลที่คุณเลือกจบแล้ว คุณจะได้รับประกาศนียบัตรของโมดุลนั้นๆ ก่อนที่จะคุณจะได้รับประกาศนียบัตรของหมวดที่คุณเลือก