Business English2020-09-08T18:31:56+02:00

Business English

เริ่มพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของคุณด้วยการอ่านบทความที่เราได้คัดเลือกไว้ให้คุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ภาษาอังกฤษธุรกิจ:ทักษะที่จำเป็นเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพของคุณมีอะไรบ้าง?

สิงหาคม 26th, 2020|เรียนภาษาอังกฤษ|