แบ่งปันบน

ลักษณะพิเศษของภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์หรือบริบทใดก็ตามความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษนั้นเหมือนกันหมด โครงสร้างประโยค กริยาผิดปกติ การใช้กาลในอดีต การออกเสียง ความรู้พื้นฐานเหล่านี้ควรจะอยู่ในหลักสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐานที่คุณเคยเรียนมาแล้วและจะเป็นประโยชน์แก่คุณ

แต่ความรู้เหล่านี้ไม่เพียงพอสำหรับคุณเพื่อดำเนินการขายหรือเซ็นสัญญา

คำศัพท์รวมทั้งภาษาที่ใช้ในโลกธุรกิจมีลักษณะพิเศษเฉพาะ ทำให้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ธุรกิจเกือบจะเป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งเป็นภาษากลางในการแลกเปลี่ยน ทำเซ็นสัญญาและทำการขาย

ดังนั้นถ้าหากคุณต้องการพัฒนาสู่ความเป็นสากลล่ะก็ คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนเพื่อเติมความรู้Business English

แล้วต้องทำอย่างไร? คุณก็อ่านบทความข้างล่างนี้เลย !

ฉันฝึกสำหรับการสอบฟรี

ทบทวบภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพด้วยตัวคุณเองอย่างไร

คุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพด้วยตัวเองคุณได้ ถ้าคุณมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สอนในโรงเรียน แต่กระนั้นคุณจะต้องตั้งเงื่อนไขบางอย่างเพื่อให้การเรียนด้วยตัวเองมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขที่ 1 : ความสม่ำเสมอ

ความสม่ำเสมอคือสิ่งที่จะช่วยกำหนดความรู้และสร้างวินัยให้คุณโดยอัตโนมัติในระยะยาว ให้คุณใช้เวลายามว่างที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นฟังpodcastsในขณะเดินทาง ทำความสะอาด หรือวิ่ง Time is money !

GlobalExam จะช่วยคุณพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพอย่างรวดเร็ว

เงื่อนไขที่ 2 : วิธีการเรียนของคุณ

คุณทราบอยู่แล้วว่าไม่มีวิธีเรียนวิธีไหนดีสุดในการพัฒนาความสามารถทางภาษาต่างประเทศของตนเอง มิฉะนั้นเรหมวดการเรียนของเราคงได้ค้นพบมาตั้งนานแล้ว แต่มีวิธีอีกหลายที่ได้ผล ซึ่งแต่วิธีก็มี ประสิทธิภาพมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการนิสัยการเรียนของแต่ละบุคคล

ทบทวบภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพด้วยตัวคุณเองอย่างไร

ไม่ว่าจะเป็นการท่องจำ ทำรายการศัพท์ การเรียนแบบกระตุ้นจิตใต้สำนึก ทำแบบฝึกหัดไวยกรณ์และคำศัพท์ ฝึกภาษาจากสถานการณ์ เรียนภาษาต่างประเทศ ทุกวิธีล้วนได้ผลทั้งนั้น แต่ต้องค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดให้เจอก่อน โดยคำนึงถึงความพร้อมและเวลาที่คุณสามารถจัดสรรได้ และคุณต้องเตรียมงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้ในการเรียนด้วย

การเรียนแบบนี้ไม่ใช่การเรียนเพื่อเรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการเรียนเพื่อรู้จักตัวเอง ความสามารถของตนเอง และความมั่นใจในตนเองว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

หมายเหตุ โปรดสอบถามนายจ้างของคุณว่าสามารถช่วยสนับสนุนการเงินให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้หรือไม่ สำหรับชาวฝรั่งเศสและชาวต่างชาติที่ทำงานในฝรั่งเศสดูรายละเอียดได้ที่เรียนภาษาอังกฤษผ่านบัญชีการอบรมความรู้เพื่ออาชีพรายบุคคล

เงื่อนไขที่ 3 : ลงมือปฏิบัติ

การเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่การลงมือปฏิบัตินั้นดีกว่า คุณต้องกล้าใช้สิ่งที่คุณเรียนมา ลองดูสักตั้ง คุณอาจจะเริ่มจากลูกค้าหรือหุ้นส่วนของคุณ แต่คุณต้องแน่ใจว่าความบกพร่องทางภาษาของคุณนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ เมื่อคุณเริ่มมั่นใจแล้วค่อยๆ เพิ่มความยากและคุณต้องกล้าเสี่ยง

แน่นอนว่า ทางที่ดีที่สุดคือการหาสิ่งที่กระตุ้นคุณและคุณสามารถฝึกฝนในสถานการณ์เฉพาะและตรงกับสถานการณ์ที่คุณจะได้พบในอาชีพของคุณ

และนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ฝึกฝนบนแพลตฟอร์มของเรา

พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณด้วย Business English ของ GlobalExam

แพลตฟอร์ม Business English ภาษาอังกฤษของเรามีลักษณะอย่างไร เราได้เลือกการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนทั่วไป เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการเรียนการสอนเชิงรุกเข้าไว้ด้วยกัน

ทำไมต้องมีการเรียนการสอนแบบทั่วไปด้วย?  ด้วยเหตุผลง่ายๆ ก็เพราะว่าเราเชื่อว่าการเรียนพื้นฐานให้แน่นก่อนเป็นพื้นฐานจำเป็นต่อการพัฒนาความรู้ให้สูงขึ้น ดังนั้นทุกสถานการณ์จำลองที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อคุณนั้น เราเน้นที่ทักษะความสามารถเฉพาะจุดที่เราจะทดสอบความรู้ของคุณ สถิติคะแนน บทเฉลยคำตอบอัตโนมัติจะช่วยทำให้คุณเข้าใจ จดจำ และสร้างนิสัยการเรียนให้กับคุณ เราได้จัดทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของคุณ

ถ้าเนื้อหาบทเรียนของเราบางบทมีเนื้อหาโบราณ เพราะว่าเราจัดไว้ในส่วน self learning : คุณสามารถเรียนทบทวนได้ด้วยตนเอง เพราะเป็นโมดุลสั้นๆ มีเนื้อหาที่สนุกและต่อเนื่อง สถิติคะแนนในเวลาจริงจะบอกความก้าวหน้าของคุณ สุดท้ายนี้ การเรียนและทำแบบฝึกหัดจากเนื้อหาบทเรียนจะมีความเกี่ยวพันกับเนื้อหาในวีดีโอติวเตอร์ซึ่งจะคอยแนะว่าคุณต้องทำอะไรและทำอย่างไร คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางแชทบ้อทได้ตลอดเวลา

แน่นอนว่า หมวดการเรียนของเราทุกหมวดสร้างขึ้นจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้ แต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้พบกับสถานการณ์เหล่านี้บนแพลตฟอร์มของเราที่เหมือนกับสถานการณ์จริงในชีวิตการทำงานของคุณรายวัน ทั้งนี้ทุกทักษะความสามารถที่คุณได้เรียนและฝึกนั้นเป็นทักษะทั่วไป   (ตัวอย่างเช่น เขียนอีเมล) และเป็นทักษะเฉพาะในเวลาเดียวกัน เพื่อคุณจะได้ทำได้อย่างง่ายดายในสายงานของคุณ

เราได้สรุปเนื้อหาหลักของบทความนี้ในตารางข้างล่าง :

คำแนะนำของเราคำแนะนำที่คล้ายคลึงกันบนแพลตฟอร์ม
ความสม่ำเสมอทุกโมดุลของเรามีความยาวประมาณ 15 นาที เรียนเพียงวันละหนึ่งโมดุลก็เพียงพอและมีประสิทธิภาพถ้าคุณมีสมาธิในการเรียน
วิธีเรียนวิธีเรียนที่เลือกสรรอย่างดีและสนุกสำหรับผู้เรียนทุกระดับและตามเป้าหมายของผู้เรียน
นำความรู้ที่เรียนมาปฏิบัติเรียนจากสถานการณ์จำลองจากอาชีพจริง เน้นทักษะความสามารถและเป้าหมายเฉพาะ