แบ่งปันบน

เข้าใจคะแนน TOEIC ของคุณ!

คะแนน 480 570 750… หมายเลขเหล่านี้หมายถึงอะไร? คะแนนที่ได้รับในการสอบ TOEIC ® อาจจะเข้าใจยาก. แน่นอนสำคัญที่จะเข้าใจว่าคะแนนนี้หมายถึงอะไรในด้านภาษาและความรู้.

ฉันฝึกสำหรับการสอบฟรี

TOEIC คืออะไร ?

TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นการสอบ​รับรอง​ภาษาอังกฤษที่ทดสอบคุณสมบัติที่จะทำงานใน​สภาพ​แวด​ล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก. การสอบนี้ทดสอบความเข้าใจของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า “Business English”. ผู้รับสมัครงานจำนวนมากขึ้นใช้การสอบนี้ เนื่องจากมันทดสอบ Business English ของคุณและช่วยให้เปรียบเทียบภาษาอังกฤษของผู้สาสมัครงานสองคนได้. ดังนั้นการสอบนี้สามารถช่วยให้คุณแตกต่างจากคนอื่นและมีโอกาสที่จะหางานมากกว่า. แม้ว่าคุณมีระดับอะไรอยู่แล้วพวกเราแนะนำให้ผู้สมัครเตรียม TOEIC ก่อนวันสอบเอง.

TOEIC รุ่นที่ใช้บ่อยที่สุดคือ Listening and Reading มันเป็นการสอบข้อฟังและเข้าใจและข้ออ่านด้วย. โดยอาศัยการสอบนี้ผู้รับสมัครงานสามารถพิจารณาคุณสมบัติของคุณในการเข้าใจภาษาอังกฤษมืออาชีพ. การสอบนี้นาน 2 ชั่วโมง และเข้าโดยเขียนในแผ่นคำตอบ.

การสอบ Speaking & Writing เป็นการสอบข้อพูดและเขียนในภาษามืออาชีพ. การสอบนี้นาน 2 ชั่วโมงด้วยและสอบออนไลน์.

TOEIC Bridge เป็นการสอบข้อเขียนและพูดด้วย แต่ระดับของสอบนี้ต่ำกว่าระดับของสอบ Listening & Reading. อย่างไรก็ดีสอบนี้เข้าโดยใช้แผ่นคำตอบด้วย.

ระดับ TOEIC

แต่ละส่วน (Listening & Reading หรือ Speaking & Writing) ประกอบด้วยคำถาม 100 ข้อ. ETS แปลงคำตอบที่ถูกต้องเพื่อออกคะแนนสองคะแนน. แต่ละส่วนมีคะแนนหนึ่งคะแนน. คะแนนเหล่านั้นนับตั้งแต่ 5 จน 495.

เข้าใจคะแนน TOEIC ของคุณ!

คะแนนโดยรวมคือผลบวกของคะแนนของทั้งสองส่วน. คะแนนสูงสุดคือ 990 และคะแนนต่ำสุดคือ 10.

การแปลงคะแนน

เพื่อสามารถแปลงคะแนนโดยตัวเอง ต้องใช้กรอบคะแนนหรือ กรอบ TOEIC. กรอบนี้จะช่วยให้คุณเห็นว่าจำนวนของคำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวข้องอย่างไรกับคะแนนของ TOEIC. แต่ต้องระวัง เพราะว่า กรอบ TOEIC ใช้ไม่ได้กับการสอบภาษาอื่น ๆ. มันใช้กับการสอบนี้เท่านั้น. มันเปลี่ยน แล้วแต่ความยากของการสอบด้วย.

หลังจากที่ได้เข้าสอบแล้วคุณจะรับเอกสารที่มีคะแนนสามคะแนนต่อไปนี้:

  • คะแนนของส่วนแรก
  • คะแนนงของส่วนที่สอง
  • คะแนนทั้งสิ้นที่เป็นผลบวกของคะแนนสองคะแนนแรก

ใบ​รับรอง​การสอบ TOEIC ใช้ได้กี่ปี?

ใบ​รับรอง​ TOEIC ใช้ได้สองปี ตั้งแต่วันที่คุณได้รับคะแนนของคุณ. ดังนั้น คนหรือสถาบันที่จะใช้คะแนนของคุณจะรู้ว่ามันไม่ล้าสมัยและน่าไว้วางใจ. ETS ถือว่าหลังจากที่สองปีผ่านไปแล้วความสามารถของคุณอาจจะได้เปลี่ยน เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าสอบอีกครั้ง.

เชิญเปรียบเทียบความนานของ TOEIC กับความนานของการสอบอื่น ๆ และลงไปดูคำแนะนำของเราเพื่อให้ใบ​รับรอง​คุณมีคุณค่ามากกว่า.

ข้อกำหนดระหว่างประเทศ

โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ใช้ คะแนน TOEIC ฐานะใบ​รับรอง​ระดับภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่คาดหมายให้ผู้สมัครได้บรรลุอย่างน้อย 785 คะแนน นี่หมายถึงระดับ B2. ระดับนี้อาจจะเป็นข้อกำหนดเพื่อเรียนจบ (การอบรมวิศวกรหลาชนิด). คนที่ย้ายไปต่างประเทศขณะที่ยังเรียนอยู่หรือหลังจากที่เรียนจบแล้ว ต้องทำตามข้อกำหนดนี้ด้วย.

ระดับ TOEIC

บริษัทที่ต้องการคนทำงานที่มีระดับนานาชาติ คาดหมายให้บรรลุคะแนน TOEIC สูง เหมือนกัน. บ่อยครั้งพวกเขาคาดหมายให้บรรลุคะแนนซึ่งนับตั้งแต่ 800 จน 850. ในทุกวันนี้มีบริษัทหรือสถาบันจำนวน 15,000 ที่เรียกร้องให้บรรลุคะแนนสูงแบบนี้ก่อนที่จะทำงานในสถานการณ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก. เพื่อรู้ว่าคะแนนที่กำหนดไว้เป็นอะไร เชิญถามบริษัทหรือสถาบัน เหล่านั้น.

TOEIC และ CEFRL

CEFRL (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นระบอบที่สหภาพยุโรปตั้งไว้เพื่อสามารถเปรียบเทียบการสอบภาษาต่าง ๆ. ระดับแต่ละชุดของ CEFRL หมายถึงความสามารถในความเข้าใจและการพูด.

คะแนน TOEIC แปลงเป็นระดับ CEFRL ได้:

  • จน 120 คะแนน ระดับของคุณต่ำ. ระดับ CEFRL จะเป็น A1. คุณเป็นคนพูดภาษาที่เพิ่งเริ่ม คุณสามารถแนะนำตัวและถามคำถามที่ง่ายให้คนอื่น.
  • ระดับ A2 หมายถึง 225 คะแนน. คุณอยู่ในระดับกลาง. คุณสามารถอธิบาย ถามคำถาม และพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธรรมดา.
  • จน 550 คะแนน ระดับ B1 เป็นระดับของคนที่พูดภาษาได้โดยไม่จำเป็นต้องมีคนช่วย. คุณเข้าใจจุดสำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณ. คุณใช้คำ​ศัพท์ที่เหมาะสมเมื่อเดินทางและคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับหลายเรื่อง.
  • ตั้งแต่ 785 คะแนน ความสามารถของคุณสูงแล้ว คุณเป็น “independent user” คือระดับ B2 ของ CEFRL. คุณสามารถเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนในแง่มุมพิเศษ. คุณประพฤติเป็นธรรมชาติ. คุณสามารถปก​ป้องทัศนาของคุณ.
  • ในที่สุดถ้าคุณบรรลุ 945 คะแนน คุณเป็นคนพูดภาษาที่มีฝีมือ. ระดับ CEFRL ของคุณคือ C1. คุณสามารถพูดคล่อง จัดเตรียมความคิดของคุณและเข้าใจบทความที่ซับซ้อน. คุณสามารถเข้าใจความคิดที่แฝงอยู่ด้วย.

ตามปกติระดับภาษาอังกฤษที่คาดหมายอยู่ระหว่าง B2 และ C1. บ่อยครั้งผู้สมัครเข้าถึงระดับ B2 ที่โรงเรียน. โดยฝึกนิดหน่อยคุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ.

การฝึกฝนออนไลน์กับ GlobalExam

เพื่อบรรลุคะแนนสูงและผ่านการสอบตั้งแต่ครั้งแรกสำคัญที่จะฝึก. GlobalExam ช่วยคุณฝึกสำหรับการสอบโดยตอบคำถามของการสอบปราศจากขีดจำกัด. คุณจึงสามารถบรรลุคะแนนสูงใน TOEIC ง่าย. เชิญลงไปฝึกและเก้าหน้าด้วยรับประโยชน์จากการทดสอบระดับที่ฟรี!

เชิญสมัคร ไม่มีข้อผูกมัดหรือข้อซื้อ!

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ: