แบ่งปันบน

การสอบเหล่านั้นใช้ได้กี่ปี?

TOEFL ®, TOEIC ® และ HSK เป็นการสอบภาษาที่ไม่เหมือนการสอบอื่น ๆ. แต่ละสอบมีวิธีการพิเศษ. อย่างไรก็ดีพวกมันมีจุดหนึ่งที่เหมือนกัน: พวกมันใช้ได้ระยะเวลาเดียวกัน!

เนื่องจากการสอบเหล่านี้ใช้ได้ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น คุณสามารถบรรลุคะแนนที่ดีที่สุดโดยฝึกที่ โครงสร้างของ GlobalExam.

บอย่างแน่นอน!

ฉันฝึกสำหรับการสอบฟรี

TOEFL, TOEIC และ HSK ใช้ได้ 2 ปี!

การสอบ สาม สอบ เหล่านี้เป็นการสอบภาษา. TOEIC และ TOEFL ทดสอบระดับภาษาอังกฤษของคุณ ส่วน HSK ทดสอบระดับของภาษาจีน. พวกมันรับรองระดับของคุณในระยะเวลา​หนึ่ง และในสถานการณ์พิเศษ. บ่อยครั้งพวกมันบอกว่า คะแนนที่ได้รับใช้ได้กี่ปี. คะแนนของ TOEFL TOEIC และ HSK ใช้ได้ 2 ปีเริ่มตั้งแต่วันสอบ.

กรอบ TOEIC: แปลงคะแนนของคุณ

การสอบ 3 สอบ เหล่านี้ให้ใบ​รับรองที่ใช้ได้ 2 ปีเริ่มตั้งแต่วันสอบ ไม่ใช่ตั้งแต่การรับเอกสารที่มีคะแนน. คนที่สอบ TOEFL แล้ว สามารถหา​คะแนนของตนออนไลน์ประมาณ 15 วัน หลังจากที่ได้เข้าสอบ. ส่วน TOEIC คือ 7 วัน โดยทางจดหมาย.

ทำไมจึงมีระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้?

ระดับภาษาของคุณสามารถเปลี่ยนไม่กี่เดือนหลังจากที่ได้เข้าสอบแล้ว. ระดับของคุณอาจจะดีขึ้นถ้าไปศึกษาในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ทำงานอยู่ที่นู่น หรือถ้าคุณใช้อังกฤษที่ทำงาน. แต่ระดับของคุณสามารถลดลงด้วยถ้าไม่ได้มีโอกาสพูด.

ผู้สร้างการสอบถือว่า ระดับของบุคคลในการใช้ภาษาเปลี่ยนในช่วง​เวลา 2 ปี หลังจากที่เข้าสอบ. การเข้าสอบครั้งใหม่ช่วยให้โรงเรียน สถาบัน หรือบริษัทสามารถพึ่งระดับของคุณได้.

เปรียบเทียบความนานของการสอบ

กรอบต่อไปนี้สรุปความนานของการสอบ.

การสอบความนานแง่มุม
TOEFL2 ปีทาง​วิชาการ
TOEIC2 ปีบริษัท
HSK2 ปีทาง​วิชาการ
IELTS2 ปีทาง​วิชาการ หรือ ชีวิตธรรมดา
BULATS2 ปีบริษัท
CAMBRIDGEตลอดชีวิตทาง​วิชาการ

กลง การสอบส่วนใหญ่ใช้ได้สองปีเว้นแต่การสอบ Cambridge ที่เป็นวิทยาลัย.

เพื่อมีความเข้าใจเพิ่มเติมของความแตกต่างระหว่างการสอบภาษาเหล่านี้ เราแนะนำให้คุณอ่าน ความแตกต่างระหว่างการสอบ TOEIC TOEFL BULATS IELTS และการสอบ Cambridge.

ฉลาดสุขุมไหม ที่จะเข้าสอบ TOEFL TOEIC หรือ HSK ก่อนมีอะไรเร่งด่วนเกิดขึ้น?

ตามปกติโรงเรียนหรือเจ้านายส่งคุณเข้าสอบภาษา. แต่ถ้าไม่อย่างนั้น คุณสามารถตัดสินใจเองที่จะเข้าสอบ. การตัดสินใจอย่างนี้ฉลาดสุขุมเพราะว่า การสอบเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ตลอดชีวิต.

เนื่องจากการสอบภาษาเหล่านั้นมีค่าใช้จ่าย จะไม่ไปสอบเพราะอยากรู้อยากเห็น. บทความถัดไปพูดถึง ราคาของ TOEIC. เข้าสอบภาษาอย่างจริงจัง และเตรียมพร้อมอย่างดีก่อน.

จะเข้าสอบภาษาทำไม?

เพราะเหตุผลหลายอย่าง. เหตุผลอย่างหนึ่งคือ คุณจะทราบว่ามีระดับอะไร. ยากที่จะทราบว่าตัวเองเก่งขนาดไหนถ้าไม่มีใครมาบอก. การสอบจะช่วยให้คุณทราบว่ามีคุณสมบัติอะไร จะสามารถก้าวหน้าอย่างไร หรือระดับของคุณได้ลดลงขนาดไหน.

ใบ​รับรอง​การสอบ TOEIC, TOEFL และ HSK ใช้ได้กี่ปี

อาจจะเป็นโอกาสที่จะตั้งความท้าทายด้วย เพราะว่าจะต้องเตรียมพร้อมและฝึก… เรื่องนี้จะช่วยให้คุณจริงจังและมั่นใจในตัวเองมากกว่า. โดยวิธีการ เราแนะนำให้คุณเริ่มโดยทดสอบระดับ TOEIC  ของคุณ. นอกจากนั้นเราสามารถช่วยให้คุณสมัครสอบ TOEIC.

ถ้า 2 ปี ผ่านไปแล้ว อย่าทิ้งใบ​รับรอง​ของคุณเลย!

แม้ว่า 2 ปี ผ่านไปแล้วบางคนอาจจะยอมรับใบ​รับรอง​ของคุณได้. สมมุติว่าคุณได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อย ๆ ระดับของคุณจะไม่ลดลงไม่กี่เดือนหลังจากที่ 2 ปี ผ่านไปแล้ว ! ถ้าได้เข้าสอบ TOEIC 3 ปีแล้ว แต่ได้ทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษถึงเดี๋ยวนี้ เจ้านายรู้ดีว่าเขาสามารถพึ่งใบ​รับรอง​ของคุณ แม้ว่า ”ล้าสมัย”. ดังนั้นประสบการณ์ของคุณจึงสำคัญ.

นอกจากนั้น การตัดสินใจที่จะรับรองระดับของคุณน่าชมเชยถึงแม้ว่าระดับเปลี่ยนไปแล้ว. เรื่องนี้พิสูจน์ว่าคุณเคยกล้าเข้าสอบภาษาและได้ทำงานหนัก.

อาจจะเป็นโอกาสที่จะตั้งความท้าทายด้วย เพราะว่าจะต้องเตรียมพร้อมและฝึก... เรื่องนี้จะช่วยให้คุณจริงจังและมั่นใจในตัวเองมากกว่า. โดยวิธีการ เราแนะนำให้คุณเริ่มโดยทดสอบระดับ TOEIC ของคุณ. นอกจากนั้นเราสามารถช่วยให้คุณสมัครสอบ TOEIC. ถ้า 2 ปี ผ่านไปแล้ว อย่าทิ้งใบ​รับรอง​ของคุณเลย! แม้ว่า 2 ปี ผ่านไปแล้วบางคนอาจจะยอมรับใบ​รับรอง​ของคุณได้. สมมุติว่าคุณได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อย ๆ ระดับของคุณจะไม่ลดลงไม่กี่เดือนหลังจากที่ 2 ปี ผ่านไปแล้ว ! ถ้าได้เข้าสอบ TOEIC 3 ปีแล้ว แต่ได้ทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษถึงเดี๋ยวนี้ เจ้านายรู้ดีว่าเขาสามารถพึ่งใบ​รับรอง​ของคุณ แม้ว่า ”ล้าสมัย”. ดังนั้นประสบการณ์ของคุณจึงสำคัญ. นอกจากนั้น การตัดสินใจที่จะรับรองระดับของคุณน่าชมเชยถึงแม้ว่าระดับเปลี่ยนไปแล้ว. เรื่องนี้พิสูจน์ว่าคุณเคยกล้าเข้าสอบภาษาและได้ทำงานหนัก.

ในที่สุด ถ้าคุณได้รับคะแนนสูง การพูดออกประวัตินี้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสมัครงาน. อย่าใส่ใบ​รับรอง​ที่ล้าสมัยในประวัติย่อของคุณ แต่ การพูดออกเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อผู้อฟังย่างแน่นอน!

ผ่านสอบของคุณกับ GlobalExam

วิธีการของเราช่วยให้คุณฝึกในสถานการณ์ของสอบเอง และ ก้าวหน้าในภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยใช้โครงสร้างออนไลน์. โดยจ่ายราคาที่ถูกกว่าราคาของการ​ศึกษา​อื่น ๆ คุณจะสามารถฝึกในสถานการณ์ของสอบ และรับการแก้ไข.

ก่อนอื่น คุณจะเริ่มโดยทำการฝึกซ้อมตัวอย่างของสอบ. การฝึกซ้อมเหล่านั้นมีหลายร้อยข้อ พร้อมกับรายละเอียดของมัน. ถ้าการฝึกซ้อมชนิดหนึ่งยากกว่า จะสามารถทุ่มเทตัวในมัน. คุณเลือกได้ว่าจะฝึกซ้อม 1 ชั่วโมงต่อเสาร์-อาทิตย์ หรือฝึกซ้อม HSK เมื่อเดินทางกลับบ้าน.

ขั้นตอนที่สองสำคัญมาก: คุณสามารถฝึกสำหรับการสอบทั้งหมดในสถานการณ์ของวันสอบ! จะมีคการจับเวลาและคุณจะไม่สามารถควบคุมการจับเวลานั้น. โดยทางคอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถรู้ว่าพร้อมหรือเปล่าที่จะเข้าสอบ. หลังจากที่ได้ทดสอบตัวเองแบบนี้ จะรู้คะแนนที่ได้รับ. คะแนนนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณไหม? ถ้าไม่ใช่ ! จะสามารถปรับปรุงการฝึกฝนของคุณ.

GlobalExam จะเคร่งครัดหรือช้า จะยากหรือง่าย แล้วแต่คุณ. แม้ว่าจะเป็นสอบ TOEIC TOEFL หรือ HSK เราจะแบ่งปันประสบการณ์ของเราเพื่อช่วยให้คุณฝึก. บล็อกของ GlobalExam เต็มไปด้วยคำแนะนำและวิธีการที่จะช่วยให้ฝึกอย่างมีประสิทธิภาพ. พวกเราจะติดตามคุณจนวันสอบอย่างแน่นอน!

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ: