Nếu bạn muốn học tiếng Anh chuyên nghiệp, GlobalExam mang đến cho bạn một nền tảng đa dạng về chương trình và các sự lựa chọn: bạn là người quyết định học theo trình độ của riêng bạn, theo các kỹ năng bạn muốn phát triển hoặc theo lĩnh vực hoạt động của bạn.

Hãy khám phá trong danh mục này những lựa chọn dành cho bạn để tiến tới chương trình trình học tập được thiết kế riêng cho bản thân.

Hãy khám phá trong danh mục này các mẹo để nắm vững cách phát âm tiếng Anh, các chiến lược để đạt được tiến bộ trong tiếng Anh thông qua việc học trực tuyến, cũng như các kỹ thuật để củng cố kỹ năng nói, làm giàu vốn từ vựng của bạn và biết các cách diễn đạt điển hình trong tiếng Anh thương mại.

+

Go to Top