แบ่งปันบน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้พูดกันมากที่สุดในโลก ทุกวันนี้การมีความรู้ภาษาอังกฤษดีเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากต้องการความหน้าในอาชีพ ในชีวิตการทำงานนั้นเราต้องติดต่อกับเพื่อนร่วมงานและผู้คนที่หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีใหม่ใหม่ในปัจจุบันทำให้การติดต่อกันนั้นเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม

คุณอาจจะต้องดำเนินโครงการเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นเราจะมาดูคำศัพท์ที่จำเป็นเพื่อจัดการดำเนินโครงการและมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานของคุณ

ฉันฝึกสำหรับการสอบฟรี

จัดการบริหารโครงการอย่างไร?

การวางแผนโครงการล่วงหน้า (แผนงาน) สำคัญมาก ต้องวางแผนวันเวลา มีแผนงานที่ชัดเจน และจัดทำงบประมาณของโครงการ (งบประมาณแผนงาน) ต่อไปนี้คือคำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่ต้องรู้ :

  • a kick-off meeting : การประชุมเพื่อเริ่มโครงการ การประชุมนี้จะจัดขึ้นก่อนเริ่มโครงการ การประชุมเช่นนี้ถูกใจผู้ร่วมงานเป็นอันมากเพราะจะได้ทราบเกี่ยวกับโครงการ
  • To schedule a meeting : จัดการการประชุม
  • The project schedule : ปฏิทินวางแผนงานของโครงการบอกสิ่งที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญ (the project timeline) นั่นคือ เริ่มจากวันแรกของโครงการ (the start date) จนถึงวันสุดท้ายของโครงการ (the finish/completion date)
  • Deadline : กำหนดส่งงาน คนไทยนิยมใช้คำว่า deadline กันอย่างมาก
  • A milestone : หลักเป้าหมาย

แบ่งหน้าที่ให้ผู้ร่วมงานอย่างไร?

เพื่อให้โครงการเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดได้ด้วยดี (the requirements specification), คุณจำเป็นต้องแบ่งแจกหน้าที่ (tasks) ให้ผู้ร่วมงานทุกคน

ต่อไปนี้คือสำนวนที่เราเลือกมาสามสำนวน คุณสามารถเอาไปใช้เพื่อดำเนินโครงการของคุณได้ :

  • The project manager : ผู้จัดการโครงการ
  • Project work breakdown structure : โครงสร้างการจัดแบ่งงาน

นอกจากนี้ คุณสามารถมอบงานเพียงงานเดียว (a task) หรือหลายงาน (a work package) ก็ได้

  • To assign a mission/a task : การมอบหมายหน้าที่ คำว่า mission และ task ในภาษาอังกฤษมีความหมายเหมือนกันในบริบทการทำงาน สามารถใช้แทนกันได้

ตามที่คุณได้ทราบแล้ว การบริหารจัดการโครงงาน (project management) มีคำศัพท์เฉพาะ โชคดีที่GlobalExamมีวิธีหลายวิธีเพื่อให้คุณเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะในโลกธุรกิจได้

ทำไมต้องเลือกGlobalExam?

แพลตฟอร์มของเราเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ 100 % ดังนั้นคุณจึงสามารถเรียนและฝึกฝนได้จากอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อคุณต้องการ

แพลตฟอร์มฝึก Business English ของเราเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาที่ใช้ในอาชีพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด Business English จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาตามความต้องการของคุณ

หลักสูตร Business English ของเรานี้ คุณต้องเลือกระหว่าง

ไม่ว่าภาษาอังกฤษของคุณจะอยู่ในระดับไหน เนื้อหาของบทเรียนของเราได้ปรับให้เหมาะสมกับ Business English การเรียนแบ่งออกเป็นสามระดับ ต้น กลาง สูง

แพลตฟอร์ม Business English ของเราสอนวิธีเขียนเรซูเม่ของคุณเป็นภาษาอังกฤษ และมอบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบแต่ละหมวด รวมทั้งบทเฉลยแบบฝึกหัดอย่างละเอียดเพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้

ทำไมต้องเลือกGlobalExam?

เมื่อคุณฝึกทำแบบหัดบนแพลตฟอร์ม Business English คุณจะได้เผชิญกับสถานการณ์จำลองจากอาชีพจริงจำนวน 25 สถานการณ์จำลองบนแพลตฟอร์มของเราเพื่อให้คุณคุ้นเคยกับสถานการณ์จริง

นอกจากนี้คุณยังสามารถฝึกจากวีดีโอติวเตอร์จัดทำโดยอาจารย์ของเรา ซึ่งมีทั้งหมด 500 สถานการณ์จำลองจากอาชีพจริง Business English ครอบคลุมเนื้อหาเกือบทุกสาขาอาชีพ