แบ่งปันบน

ด้วยเทคโนยีใหม่ๆ และโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต ทำให้การติดต่อสื่อสารในปัจจุบันนี้กับทั่วโลกเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ซึ่งการติอต่อในโลกของการทำงานก็ง่ายไม่แพ้กัน

ภาษาอังกฤษคือภาษาที่ใช้พูดกันมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภาษาที่นิยมใช้กันในโลกธุรกิจ  เพราะเหตุนี้ การใช้วลีและสำนวนภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพในตัวคุณ

ตอนนี้เราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสามสถานการณ์จำลองในชีวิตการทำงานประจำวัน (ในมุมมองด้านอาชีพ) ซึ่งเราจะให้สำนวนที่หลากหลายที่จำเป็นต้องทราบ เช่น การรับโทรศัพท์ การจัดนัดหมาย และการทำบันทรักสรุปเป็นภาษาอังกฤษ

มาค้นพบ Business English ของ GlobalExam ออนไลน์ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ!

ฉันฝึกสำหรับการสอบฟรี

รับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษอย่างไร?

Introducing yourself : แนะนำตัว

 • Good morning/afternoon/evening X speaking : สวัสดีครับ/ค่ะ ….. พูดครับ/ค่ะ

ตรงข้ามกับคนไทยใช้เพียงคำว่าสวัสดีเท่านั้น แต่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่มีวิธีกล่าวสวัสดี3อย่างขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวัน (Morning : เช้า Afternoon : บ่าย Evening : ตั้งแต่ 18 น.เป็นต้นไป).

 • How can I help you today? มีอะไรให้ผม/ฉันช่วยคุณได้บ้างครับ/คะ? (กล่าวหลังจากคุณแนะนำตัวเองเสร็จ)

Asking who is on the telephone : ถามว่าใครกำลังพูดสายอยู่

 • Can I ask who is calling, please? ผม/ฉันกำลังพูดสายกับใครครับ/คะ?

อย่าลังเลถามให้คนที่คุณพูดสายด้วยนั้นสะกดชื่อถ้าคุณไม่เข้าใจ (สะกดชื่อ : to spell)

Asking for someone : ขอพูดกับใครคนหนึ่ง

 • Could I speak to …? ขอพูดกับ… ?

How to reply when someone is not available : วีธีตอบว่าคนที่ต้องการพูดสายด้วยนั้นไม่ว่าง/ไม่อยู่?

 • I’m afraid X is not available at the moment : ผม/ฉันเกรงว่า…ตอนนี้เขาไม่ว่าง/ไม่อยู่
 • The line is busy : สายไม่ว่าง

รับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษอย่างไร?

Taking a message : ฝากข้อความ

 • Can I take a message? ผม/ฉันขอฝากข้อความไว้ได้ไหมครับ/คะ?

ขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าคุณไม่เข้าใจผู้พูด อย่าลังเลที่จะกล่าวประโยคที่เขาพูดซ้ำอีกครั้ง หรือขอให้เขาพูดซ้ำ  (พูดซ้ำ : to repeat)

Making the person hold : บอกให้คู่สนทนาโทรศัพท์ของคุณถือสายรอสักครู่

 • I’ll put you through/I will transfer you call to… ผม/ฉันโอนสายให้…ครับ/ค่ะ
 • Can you hold the line? Can you hold on for a moment? กรุณาถือสายรอสักครู่ครับ/ค่ะ ?

สำนวนที่ใช้เพื่อทำการนัดหมาย

 • To make an appointment : ขอนัดหมาย
 • To set up an interview : จัดการสัมภาษณ์
 • To schedule a time to meet : fixer une date/une heure de rencontre.
 • To confirm : ยืนยัน
 • To cancel : ยกเลิก
 • That day suits me : วันนั้นผมสะดวก
 • To postpone : เลื่อนออกไปก่อน
 • Please confirm if this date and time are suitable or convenient for you : โปรดยืนยันว่าวันและเวลาที่นัดหมายคุณสะดวกหรือไม่

สำนวนที่ใช้จดบันทึกสรุป

 • Meeting minutes : บันทึกสรุปการประชุม
 • Present : ผู้เข้าร่วม
 • To come to a decision : ตัดสินใจ
 • To make a motion : ให้คำแนะนำ
 • To make a proposal : ให้ข้อเสนอ

ฝึกภาษาอังกฤษของคุณกับ GlobalExam

GlobalExam คือแพลตฟอร์มออนไลน์100 %ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาของคุณ ทั้งนี้ Business English (ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของGlobalExam) จะช่วยให้คุณมีความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในโลกการทำงานในปัจจุบันนี้

แพลตฟอร์ม Business English ของเรามีหมวดการเรียนรู้ต่างๆ ที่ปรับให้ตรงกับความต้องการและระดับภาษาของคุณ (คุณสามารถทดลองวัดระดับภาษาของคุณก่อนเริ่มเรียนกับเรา คุณจะได้เริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสมกับคุณและตรงกับเป้าหมายของคุณ) ภาษาอังกฤษธุรกิจมีสามหมวดการเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ หมวดทักษะความสามารถ (การพูดตอบรับโทรศัพท์ การตอบอีเมล การเข้าประชุม…) หมวดอาชีพ (การบริหารจัดการ การจัดซื้อ ทรัยพยากรมนุษย์ การค้า…) และหมวดอุตสาหกรรม (การธนาคาร โลจิสติก…)

ค้นพบหัวข้อทั้งหมดของเราเพื่อความก้าวหน้าในภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพโดยทั่วไป:

ยังไม่หมดนะ ภาษาอังกฤษธุรกิจยังมีวีดีโอติวเตอร์แลสถานการณ์จำลองจากอาชีพจริง 500 สถานการณ์ให้คุณฝึกฝนและได้ความรู้อีกด้วย